Thống kê truy cập

Xúc tiến, quảng bá sản phẩm Cam huyện Bắc Quang

Bắc Quang có 27 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt từ 3 đến 5 sao

30/12/2021 09:18 30738 lượt xem

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, ngoài việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện Bắc Quang đã xây dựng và ban hành các kế hoạch, văn bản tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn. Tính đến nay, toàn huyện đã có có 27 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt từ 3 đến 5 sao.

                                   Nước cam của Công ty Cổ phần cam ta xã Đông Thành - sản phẩm đạt 3 sao

Hiện nay, Chương trình OCOP đã được các HTX, người dân trên trong huyện đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Các xã, thị trấn triển khai Chương trình OCOP theo quy mô khác nhau, đã xây dựng và phát triển nhiều chủng loại sản phẩm hàng hóa đa dạng, thể hiện sự sáng tạo của người dân. Việc lựa chọn đăng ký sản phẩm, đơn vị tham gia đáp ứng yêu cầu, nội dung của Chương trình. Năm 2021, huyện đã tiến hành đánh giá, phân hạng cấp huyện được 27 sản phẩm với nhiều chủng loại đa dạng phong phú như: các loại hoa quả đặc trưng của huyện, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, các món ăn đặc sản của địa phương…. Trong đó chủ thể là HTX tham gia chiếm tỷ lệ cao, phù hợp với mục tiêu quan trọng của Chương trình.

                                   Sản phẩm nấm sò của HTX trồng nấm thị trấn Việt Quang sản phẩm đạt 3 sao

Thời gian tới, huyện Bắc Quang tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP; nâng hạng các sản phẩm đã được chứng nhận và định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực, hướng đến chất lượng cao; sản xuất, tiêu thụ ổn định và bền vững./.

tin, ảnh: Thanh Loan - Trung tâm VHTT và DL

Tin khác