Thống kê truy cập

Xúc tiến, quảng bá sản phẩm Cam huyện Bắc Quang

Bắc Quang nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

05/02/2021 15:59 79 lượt xem

Với mục tiêu đưa sản phẩm chủ lực của địa phương vươn xa, huyện Bắc Quang đang tập trung phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP địa phương. Đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường đầu ra cho nông sản để tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao.

 

Công ty cổ phần Cam Ta - xã Đông Thành được thành lập tháng 4 năm 2018. Với việc chế biến các sản phẩm từ cam Sành trên dây chuyền hiện đại, khép kín theo tiêu chuẩn châu Âu, công ty đã sản xuất ra nhiều sản phẩm mới và được người tiêu dùng ưa chuộng. Năm 2020, 03 sản phẩm là: Tinh dầu cam, mứt cam, siro cam của công ty đã lần lượt xếp hạng sản phẩm 3 - 4 sao của Chương trình OCOP cấp tỉnh. Ðể sản phẩm đảm bảo chất lượng và đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn sản phẩm OCOP, công ty đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng các sản phẩm, bởi chất lượng là yếu tố quyết định sự thành công. Trong đó, riêng nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất được chọn lọc từ những vườn cam sành trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ. Đến nay khi đã xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường, công ty sẽ tiếp tục phát triển thêm sản phẩm mới và đưa vào Chương trình OCOP để giới thiệu đến người tiêu dùng.

Sau gần 02 năm triển khai "Chương trình mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2018 - 2020, huyện Bắc Quang đã đạt được những kết quả bước đầu, tạo chuyển dịch rõ nét cơ cấu kinh tế vùng nông thôn; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình xây dựng NTM. Tính đến nay, toàn huyện có 22 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, có logo thương hiệu. Hiện nay các đơn vị có sản phẩm OCOP cấp Tỉnh vẫn không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm để tạo chỗ đứng trên thị trường.

Là địa phương có nhiều sản phẩm lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, những năm qua, huyện Bắc Quang đã tập trung hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, từng bước hình thành các sản phẩm chất lượng uy tín trên thị trường và đang hướng các sản phẩm theo chương trình OCOP. Huyện sẽ tập trung tiêu chuẩn hóa, nâng cấp các sản phẩm OCOP đã được công nhận trên địa bàn; quan tâm hỗ trợ nâng cấp sản phẩm; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP ở trong và ngoài huyện; ưu tiên huy động và bố trí các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả nội dung của Chương trình.

OCOP là chương trình phát triển kinh tế vùng nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị sản phẩm. Các sản phẩm OCOP đã được chứng nhận đang tạo ra một diện mạo mới trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn tại huyện Bắc Quang. Bởi vậy huyện sẽ tập trung phát triển, nâng cao chất lượng, đưa thương hiệu OCOP địa phương tới nhiều thị trường và đưa sản phẩm nông sản chủ lực của huyện vươn xa./.

                                                           Thanh Loan - Hoàng Duynh


Tin khác