Thống kê truy cập

Hội Văn học nghệ thuật huyện Bắc Quang

Chi hội Văn học nghệ thuật tỉnh tại huyện Bắc Quang tổ chức họp triển khai nhiệm vụ cuối năm 2020

12/11/2020 09:52 106 lượt xem

Vào ngày 18/10/2020, tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Chi hội Văn học nghệ thuật tỉnh tại huyện Bắc Quang đã họp triển khai nhiệm vụ cuối năm 2020. Tham dự có đồng chí Lương Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, đồng thời cũng là thanh viên của chi hội và các văn nghệ sĩ thuộc chi hội văn học nghệ thuật tỉnh sống và công tác trên địa bàn huyện Bắc Quang; Chi hội trưởng Hội Văn học nghệ thuật các xã trên địa bàn huyện.

 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, Chi hội Văn học nghệ thuật tỉnh tại huyện Bắc Quang đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2020. Tại buổi làm việc, đồng chí Lương Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, đồng thời cũng là thanh viên của chi hội thay mặt cấp Ủy của huyện đã có ý kiến phát biểu đánh giá, biểu dương các kết quả đã đạt được của chi hội, đồng thời định hướng cho các hoạt động trọng tâm của Chi hội trong những tháng cuối năm.

Tại buổi họp, ông Đặng Hà Châu - Trưởng chi hội đã có những đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong hoạt động của chi hội 9 tháng đầu năm, đồng thời triển khai và phân công các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2020. Các thành phần tham dự đã có những ý kiến thảo luận sôi nổi, thiết thực để làm rõ những nguyên nhân của hạn chế, tồn tại trong hoạt động thời gian trước để trong những tháng cuối năm 2020 và thời gian tiếp theo phát huy hiệu quả hơn hoạt động của chi hội trong công tác sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật./.

                                                                                  Trịnh Mạnh Hà


Tin khác