Thống kê truy cập

Gương điển hình

Gặp mặt, tặng quà người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

18/01/2021 07:53 86 lượt xem

Chiều 15/01/2021, Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang phối hợp với UBND huyện Bắc Quang tổ chức gặp mặt, tặng quà người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc nhân dịp tết nguyên đán Tân Sửu. Đồng chí Dương Văn Thành, Phó Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang; Ngô Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

 

Huyện Bắc Quang có 221 đại biểu được bầu Người có uy tín. Là lực lượng có ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng dân cư, mỗi cá nhân người uy tín tiêu biểu có ảnh hưởng từng lĩnh vực nhất định. Đội ngũ người có uy tín đã có những hoạt động tích cực tuyên truyền vận động, động viên con cháu, bà con trong thôn, anh em trong gia đình, dòng họ phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, VHXH-QPAN của địa phương, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt nam phát động

Tặng quà, phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang; lãnh đạo UBND huyện Bắc Quang đã ghi nhận, đánh giá cao vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ người có uy tín; mong muốn những người có uy tín tiếp tục tham gia đóng góp tinh thần, sức lực và trí tuệ của mình trong việc thực hiện cải tạo tập quán lạc hậu, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bản thân Người uy tín và gia đình luôn gương mẫu về mọi mặt, vận động gia đình mình chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo./.

                                                                                    Chí Cường

 


Tin khác