Thống kê truy cập

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ghi nhận những nỗ lực trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ huyện Bắc Quang

30/06/2021 07:50 88 lượt xem

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Quang đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện Bắc Quang sớm trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Ghi nhận những nỗ lực trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ huyện Bắc Quang
Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được xem là một trong những giải pháp thiết thực và hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy Hà Giang, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Bắc Quang đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết và kế hoạch phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có sự kiểm tra, giám sát định kỳ hàng năm của chi bộ. Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng tự giác, đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Theo đánh giá của Huyện ủy Bắc Quang, việc học tập và làm theo gương Bác đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các đồng chí cấp ủy viên từ huyện đến cơ sở luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy cấp trên và của cấp mình; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt kỷ luật phát ngôn và quy định về những điều đảng viên không được làm, có ý thức giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương.

Để tạo ra bước đột phá, trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Quang đã xác định các khâu đột phá để tập trung lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, như: Phát động các phong trào thi đua, sáng tạo, phấn đấu thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả 03 lĩnh vực đột phá của huyện về nông, lâm nghiệp; quản lý, phát triển đô thị và xây dựng hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo” gương Bác; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đặc biệt, các tổ chức cơ sở đảng còn lựa chọn nội dung đột phá, những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm để bổ sung vào chương trình, kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; có phân công trách nhiệm và thời gian hoàn thành. Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, đảng viên thực hành “nói đi đôi với làm”, nêu gương như lời dạy của Bác: “Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống”. Hơn nữa, tùy theo điều kiện thực tế, các tổ chức cơ sở đảng đã cụ thể hóa nội dung đột phá phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị mình, như: Thực hiện nghiêm quy định, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; nâng cao đạo đức công vụ; tích cực đấu tranh với các hành vi tiêu cực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bệnh thành tích; đổi mới phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân; quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Đáng chú ý là việc “Học tập và làm theo Bác” được Huyện ủy Bắc Quang chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Hà Giang trong các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ đảng, họp cơ quan, đoàn thể; đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị lồng ghép các chuyên đề học tập và làm theo Bác cho các học viên; chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện duy trì tốt nền nếp thi đua thực hiện những lời Bác Hồ căn dạy giáo viên, thanh, thiếu niên và nhi đồng, nổi bật với phong trào: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thi đua “Dạy tốt – Học tốt”... góp phần làm cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ thấm nhuần sâu sắc thêm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Với những nỗ lực nêu trên, giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện Bắc Quang đã có 05 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05 được Tỉnh ủy tặng Bằng khen; 62 tập thể, 225 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen. Ngoài ra, còn hàng nghìn tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành biểu dương./.

C.T.V

Tin khác