Thống kê truy cập

Kinh tế

Giá trị thu hoạch năm 2021 đạt bình quân 70,8 triệu đồng /ha

07/01/2022 17:04 284 lượt xem

Năm 2021, giá trị sản xuất bình quân trên 01 ha đất nông nghiệp của huyện Bắc Quang đạt 70,8 triệu đồng/ha, tăng 0,5 triệu đồng so với năm 2020. Có được kết quả này, là nhờ các địa phương trong huyện đã thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Thôn Vĩnh Ban xã Vĩnh Phúc, nhân dân tận dụng hết đất vườn, trồng các loại cây ăn quả, cây hoa màu để nâng cao thu nhập trên diện tích đất

Để nâng cao giá trị thu hoạch bình quân/ha đất canh tác cây hàng năm, huyện Bắc Quang đã chỉ đạo nhiều giải pháp đồng bộ như: đẩy mạnh công tác thâm canh; kiểm tra quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh giống cây trồng, vật tư phân bón; chuyển đổi một phần diện tích lúa lai sang lúa thuần chất lượng cao; thực hiện cánh đồng mẫu với quy mô tập trung từ 2 ha trở lên, tổ chức rà soát bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý đặc biệt chỉ đạo rà soát các diện tích để trồng cây vụ đông; đưa cơ giới hóa, dồn điền đổi thửa, theo dõi bám sát tín hiệu của thị trường... Do vậy, ước giá trị thu hoạch bình quân/ha đất canh tác cây hàng năm năm 2021 đạt 70,8 triệu đồng/ha đạt 100% kế hoạch và tăng 0,5 triệu đồng/ha so với năm 2020.

Thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên cơ sở đổi mới tư duy, tiếp cận thị trường, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu khoa họa công nghệ, hướng đến sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung theo chuỗi giá trị; nhân rộng mô hình liên kết sản xuất, đảm bảo thị trường đầu ra cho sản phẩm; tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; thực hiện mạnh mẽ, hiệu quả các cơ chế, chính sách về tín dụng ưu đãi để phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn./.

Tin: Thanh Loan Trung tâm VHTT và DL

Tin khác