Thống kê truy cập

Bầu cử QH và HĐND các cấp

Hội nghị tập huấn Đại biểu HĐND cấp huyện xã

06/01/2022 10:02 9694 lượt xem

Ngày 5/1/2022, HĐND huyện Bắc Quang đã tổ chức Hội nghị Tập huấn kỹ năng hoạt động HĐND cho các đại biểu cấp huyện, xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham gia Hội nghị tập huấn lần này có trên 120 đại biểu là Chủ tịch, PCT HĐND ; các tổ đại biểu HĐND, các ban HĐND cấp huyện và cấp xã.

Chủ tịch HĐND huyện Bắc Quang khóa XXI Hà Việt Hưng phát biểu tại kỳ họp thứ 4 năm 2021

Trong thời gian tập huấn các đại biểu sẽ được nghe báo cáo viên triển khai các chuyên đề chính như: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước và những vẫn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện và xã; Công tác chính quyền địa phương và đại biểu HĐND; Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND; Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND; Kỹ năng tiếp xúc cử trị, tiêp công dân của đại biểu HĐND; và Kỹ năng của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết.

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trang bị thêm các kỹ năng cần thiết giúp cho đại biểu HĐND các cấp hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; giúp các đại biểu xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, nâng cao kỹ năng xử lý vấn đề tại địa phương đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cử tri, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu nhân dân, đây cũng là dịp để các đại biểu giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm tốt cùng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ ./.

Tin: Hoàng Khá - Trung tâm VHTT và DL

Tin khác