Thống kê truy cập

Tin địa phương

Kỳ họp thứ ba HĐND xã Đồng Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28/12/2021 15:59 541 lượt xem

Sáng ngày 28/12/2021, Hội đồng nhân dân xã tổ chức Kỳ họp thứ Ba HĐND xã khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ Ba Hội đồng nhân dân xã đã diễn ra với các nội dung gồm: Thông qua báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐND xã về kết quả hoạt động của HĐND năm 2021, phương hướng trọng tâm năm 2022; Báo cáo Thường trực HĐND xã về tổng hợp các ý kiến của cử tri từ sau kỳ họp thứ 2 đến trước kỳ họp thứ Ba; Báo cáo của UBND xã về kết quả dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021, phương hướng năm 2022; báo cáo của các ban HĐND xã. Thông qua các tờ trình gồm: Tờ trình của UBND xã về đề nghị phê chuẩn dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022.

Thông qua báo cáo tại kỳ họp

Tại kỳ họp đã có 12 ý kiến thảo luận để làm rõ những nội dung trình bày trước kỳ họp và các ý kiến đã được trả lời trực tiếp tại kỳ họp được các bậc cử tri đồng tình nhất trí cao, kịp thời giải đáp những vấn đề cử tri quan tâm. Kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân xã đã thông qua các Nghị quyết gồm: Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an nhinh – quốc phòng năm 2022; Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết về thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2022 của HĐND xã khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Tin, ảnh: Hoàng Lưu - xã Đồng Yên

Tin khác