Thống kê truy cập

Tin địa phương

Kỳ họp thứ ba HĐND xã Đức Xuân khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

28/12/2021 10:59 421 lượt xem

Sáng ngày 28/12/2021 HĐND xã Đức Xuân  đã tổ chức kỳ họp thứ 3 khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đánh giá hoạt động của HĐND xã năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Description: F:\ĐIỆN TỬ\Gmail\Toàn cảnh kỳ họp HĐND xã Đức Xuân lần thứ 3 khóa VIII.jpg

Trong năm 2021 Hội đồng nhân dân xã Đức Xuân đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong mọi hoạt động; Chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bộ máy HĐND xã khóa VIII đã luôn thể hiện rõ vai trò cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân thông qua những đổi mới, cải tiến phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tăng cường vai trò và trách nhiệm của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND trong  việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định của cơ quan dân cử; góp phần quan trọng trong việc thực hiện và hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử bằng những chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân; trong đó đã tổ chức 4 cuộc giám sát tại 4 thôn; chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết 6 đơn đề nghị của công dân, chỉ đạo giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri.

Tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân xã Đức Xuân đã xem xét, thảo luận và thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2022 của Thường trực HĐND xã; Nghị quyết phê chuẩn dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2022 ./.

Tin, ảnh: Mai Dự - xã Đức Xuân

Tin khác