Thống kê truy cập

Tin địa phương

Kỳ họp thứ ba HĐND xã Việt Hồng, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

28/12/2021 10:43 312 lượt xem

Sáng ngày 28/12/2021, HĐND xã Việt Hồng đã tổ chức kỳ họp thứ Ba khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhằm Đánh giá hoạt động của HĐND xã năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 

Description: F:\ĐIỆN TỬ\VH\kỳ họp HĐND xã lần thứ 3.jpg

Trong năm 2021, HĐND xã Việt Hồng đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong mọi hoạt động như: Chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; luôn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân thông qua những đổi mới, cải tiến phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.  Tăng cường vai trò và trách nhiệm của Thường trực HĐND xã, các ban của HĐND xã, các tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND xã trong  việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định của cơ quan dân cử, góp phần quan trọng trong việc  thực hiện và hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại Kỳ họp, HĐND xã đã xem xét, thảo luận và thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2022 của Thường trực HĐND xã; Nghị quyết phê chuẩn dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2022 ./.

Tin, ảnh: Lại Tâm - xã Việt Hồng

Tin khác