Thống kê truy cập

Tin địa phương

Kỳ họp thứ Tư Hội đồng nhân dân xã Liên Hiệp, khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026

29/12/2021 10:04 924 lượt xem

Sáng 29/12/2021, HĐND xã Liên Hiệp khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND xã nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Description: F:\ĐIỆN TỬ\tinbikhpththndx\Ảnh kỳ họp thứ 4.jpg

Toàn cảnh kỳ họp thứ tư HĐND xã Liên Hiệp khóa XXI

Trong năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND, sự quản lý điều hành của UBND, công tác phối hợp của Mặt trận, đoàn thể,  cùng với sự đồng tình hưởng ứng của toàn thể cán bộ và nhân dân đã thực hiện đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực. Hoàn thành kế hoạch sản xuất 520ha, sản lượng lương thực 2.997 tấn; Thu ngân sách 256,5/242 triệu đồng, đạt 106% kế hoạch. Đời sống nhân dân cơ bản được ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như công tác quốc phòng được giữ vững. Nét nổi bật năm 2021, bằng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, ngày 27/12/2021, xã Liên Hiệp đã được UBND tỉnh Hà Giang công nhận xã Đạt chuyển NTM năm 2021.

Tại kỳ họp các đại biểu tập trung thảo luận đưa ra nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022. Trong đó tập trung công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; tập trung triển khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Thực hiện quản lí chặt chẽ các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời; Giữ vững và duy trì 19 tiêu chí xây dựng Nông Thôn mới.

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND xã trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiếp thu giải trình những vấn đề mà đại biểu HĐND xã quan tâm và trình bày một số giải pháp trọng tâm  năm 2022; đồng thời các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Tờ trình và dự thảo nghị quyết của kỳ họp. Các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp ./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Loan - xã Liên Hiệp

Tin khác