Thống kê truy cập

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang giám sát chuyên đề đối với Liên đoàn Lao động huyện Bắc Quang

12/08/2021 08:12 90 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-LĐLĐ, ngày 12/01/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang về công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, ngày 10/8, Đoàn giám sát của Liên đoàn Lao động tỉnh theo Quyết định số 714/QĐ-LĐLĐ, ngày 08/7/2021 do đồng chí Trần Văn Minh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã tiến hành giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện Chương trình số 04/Ctr-LĐLĐ, ngày 09/01/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh và thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2021 đối với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Bắc Quang và Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xín Mần.

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang giám sát chuyên đề đối với Liên đoàn Lao động huyện Bắc Quang
Đ/c Trần Văn Minh và các thành viên đoàn Giám sát làm việc với Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Bắc Quang.

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã được nghe Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Bắc Quang và Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xín Mần báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 04/CTr - LĐLĐ của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang về nâng cao vai trò chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp giai đoạn 2018 - 2023 và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Công đoàn 7 tháng đầu năm 2021. Đoàn Giám sát đã tiến hành giám sát thực tế tại khu vực sản xuất của công ty Cổ phần Xín Mần, đồng thời trao đổi trực tiếp với đoàn viên Công đoàn và người lao động trong công ty để nắm bắt việc thực hiện các chế độ chính sách đối với Người Lao động như: Chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, bảo hộ lao động, chế dộ thực hiện bữa ăn ca... Ngoài ra đoàn còn nắm bắt việc thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc, việc đối thoại trực tiếp, việc tổ chức hội nghị Người lao động...

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Trần Văn Minh – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Hà Giang, Trưởng Đoàn giám sát đã biểu dương, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các cấp Công đoàn huyện Bắc Quang trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động, cũng nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương 07 tháng đầu năm; đồng thời, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế mà các cấp công đoàn huyện Bắc Quang cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp khắc phục trong thời gian tới./.

Bùi Thị Thịnh

Tin khác