Thống kê truy cập

Kinh tế

Tập huấn mô hình trình diễn và sản xuất gạo hữu cơ

07/01/2022 09:38 403 lượt xem

Ngày 6/1/2022, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bắc Quang, cùng các Công ty Cổ phần nông nghiệp An Đạt Thành – Hà Giang, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Hòa Phú, Công ty Cổ phần quản lý và Truyền thông MICVIET, Công ty Cổ phần công nghệ Xác thực số, Công ty Cổ phần nông nghiệp số VIDAS, tổ chức tập huấn thực hiện Mô hình trình diễn và sản xuất gạo hữu cơ ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp cho các hộ nông dân sản xuất lúa tiêu biểu của xã Quang Minh, vụ xuân năm  2022.

Tham gia lớp tập huấn, đã có 11 hộ đăng ký thực hiện Mô hình trình diễn vụ xuân  2022, với diện tích 1,3 ha. Gồm giống HG 507: 0,3 ha, giống Thái Ưu 28: 0,5 ha, giống Thái Ưu 66: 0,5 ha, chủ yếu Mô hình trình diễn giống lúa HG 507, giống lúa lai 3 dòng Long Hương 8117.. Giống lúa thuần chất lượng cao HG 507 do Công ty Cổ Phần An Đạt Thành – Hà Giang chọn tạo. Đây là giống lúa ngắn ngày có khả năng thích ứng cao, chống chịu sâu bệnh tốt, có năng xuất cao, thích ứng với nhiều chân đất khác nhau, bông to, hạt chắc, khả năng chống chịu sâu bệnh, HG507 có thể gieo cấy cả 2 vụ trong năm..

 Sau tập huấn Công ty CP An Đạt Thành sẽ hỗ trợ 100% giống lúa. Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Hà Phú – Hà Nội hỗ trợ 100% phân bón. Hộ gia đình đối ứng công lao động và thuốc BVTV...Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trung tâm Dịch vụ chuyển giao KHKT về nông lâm nghiệp huyện, phối hợp với các Công ty Cổ phần nông nghiệp để hỗ trợ kỹ thuật và thu mua sản phẩm cho người dân ./.

Tin: Hoàng Khá - Trung tâm VHTT và DL

Tin khác