Thống kê truy cập

THÔNG BÁO CHỦ ĐỘNG KHAI BÁO Y TẾ

01/09/2021 15:29 368 lượt xem

         Bộ Công an, Bộ Y Tế, Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất áp dụng chung một mẫu tờ khai y tế, 1 mã QR để khai báo y tế khi di chuyển và quản lý, truy vết người nghi nhiễm Covid – 19 tại địa chỉ: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/#/  

            Hãy chủ động để giảm bớt thời gian chờ đợi của bản thân, giảm tải cho lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát và nâng cao hiệu quả phòng chống dịch Covid – 19!

Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid – 19 tại cơ quan, đơn vị

          Để chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc COVID-19(F0), nghi ngờ mắcCOVID-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2)tại cơ quan, đơn vị đồng thời đảm bảo an toàn và hạn chế tác động của dịch bện.

          Bộ Y Tế đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định phòng, chống dịch theo Hướng dẫn “ Các phương an phòng, chống dịch COVID – 19 tại cơ quan, đơn vị” (Kèm theo Công văn số 6666/BYT – MT ngày 16/8/2021 của bộ trưởng Bộ Y tế).

              Trong đó, lưu ý các nội dung:

              Các biện pháp phòng dịch đối với cơ quan, đơn vị.

              Các biện pháp phòng dịch đối với người làm việc trong cơ quan đơn vị

               Hoặc xem đầy đủ, chi tiết Hướng dẫn phòng, chống dịch của Bộ y tế:

              https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/home?documentId=8541

CTV

Tin khác