Thống kê truy cập

Xúc tiến, quảng bá sản phẩm Cam huyện Bắc Quang

Tổ chức cấp phát giống, vật tư phân bón cho các hộ tham gia thực hiện cải tạo vườn cam già cỗi và trồng cam rải vụ năm 2021

09/04/2021 14:05 133 lượt xem

Nhằm hỗ trợ nhân dân cải tạo vườn cam già cỗi và triển khai trồng cam rải vụ năm 2021 đảm bảo đúng khung thời vụ và tiến độ chương trình đề ra. Ngày 09/4/2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan, UBND xã Vĩnh Phúc, Vĩnh Hảo tổ chức cấp, phát giống, vật tư phân bón cho các hộ tham gia thực hiện.


Tham gia chứng kiến và giám sát việc tổ chức cấp phát có bà Phạm Thị Thoa -  Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh; lãnh đạo và nhân viên các cơ quan chuyên môn của huyện, cấp ủy, chính quyền 02 xã Vĩnh Phúc, Vĩnh Hảo.

Trên cơ sở đăng ký nhu cầu của các hộ và kết quả thẩm định của các ngành chuyên môn, tổng diện tích thực hiện mô hình của huyện Bắc Quang là 180 ha, tương ứng với 170 hộ đăng ký, trong đó: Vĩnh Phúc 100 ha với 80 hộ đăng ký; Vĩnh Hảo là 80 ha với 90 hộ đăng ký. Căn cứ định mức quy định của chương trình, tổng số cây hỗ trợ cho các hộ là trên 18.000 cây (Vĩnh Phúc 10.000 cây, Vĩnh Hảo 8.000 cây), giống cây hỗ trơ chủ yếu cam là cây cam V2, cây cam sành...; tổng lượng giống hỗ trợ là 99 tấn (Vĩnh Phúc là 55 tấn; Vĩnh Hảo là 44 tấn).  Giống và phân bón đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định. Đối với thuốc bảo vệ thực vật là bẫy bà phòng trừ sâu bệnh sẽ được tiếp tục cấp phát trong tháng 5. Đồng thời, UBND huyện đã giao Trung tâm dịch vụ và chuyển giao KHKT về NLN huyện phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn cho nhân dân về cải tạo vườn cam già cỗi và thực hiện cải rải vụ, hoàn thành trong tháng 5/2021.

Việc triển khai chương trình có ý nghĩa quan trọng và được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đặc biệt là trong việc cải tạo những vườn cam già cỗi, không đem lại năng suất cao. Đồng thời, hỗ trợ người dân phát triển những loại cây ăn quả có múi khác, tránh phát triển ồ ạt cây cam sành như hiện nay.

                                                          Lương Ngọc Kỳ

 

 

 


Tin khác