Thống kê truy cập

Xúc tiến, quảng bá sản phẩm Cam huyện Bắc Quang

Trung tâm khuyến nông tỉnh Hà Giang triển khai mô hình cải tạo thay thế vườn cam già cỗi, kém hiệu quả để phục vụ công tác rải vụ cam năm 2021 tại huyện Bắc Quang

18/03/2021 09:31 78 lượt xem

Chiều 17/3, đồng chí Phạm Thị Thoa, Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh triển khai mô hình cải tạo thay thế vườn cam già cỗi, kém hiệu quả để phục vụ công tác rải vụ cam năm 2021 tại huyện Bắc Quang. Tham dự làm việc có đồng chí Nguyễn Đàm Thuyên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; đại diện cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh; tập thể lãnh đạo, viên chức Trung tâm dịch vụ và chuyển giao KHKT về NLN huyện.

  

Theo chương trình được duyệt, tại huyện Bắc Quang sẽ triển khai mô hình tại 02 điểm là Vĩnh Hảo và Vĩnh Phúc với tổng diện tích là 180 ha; đối tượng tham gia là 130 hộ sản xuất cam tiêu biểu, có năng lực và tự nguyện đăng ký thực hiện. Chương trình hỗ trợ từ 20-30 % cây giống trồng thay thế, bổ sung theo quy trình và 50% phân bón hữu cơ sinh học dùng cho bón thúc, bón lót, thuốc BVTV sinh học, bẫy bả côn trùng, trong đó: sẽ sử dụng giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được cung ứng từ các cơ sở có uy tín, chất lượng, được cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận gồm các giống V2, xã Đoài, CS1; Toàn bộ diện tích sẽ được áp dụng biện pháp quản lý cây trồng tổng hợp ICM, biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM. Kỹ thuật tưới nước tiết kiệm, hiệu quả. Thời gian hoàn thành và đánh giá chương trình trong tháng 6/2021.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia, UBND huyện và Trung tâm Khuyến nông tỉnh thống nhất một số nội dung: Giao Trung tâm dịch vụ và chuyển giao KHKT về NLN huyện là cơ quan đấu mối, chịu trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai chương trình trên địa bàn huyện; Phòng Nông nghiệp và PTNT thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn huyện. Đề xuất với UBND huyện những giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền (nếu có); Giải pháp nhân rộng trong những năm tiếp theo; Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các hộ phòng trừ sâu bệnh hại theo hướng IPM; Đối với UBND xã Vĩnh Phúc, Vĩnh Hảo chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức triển khai chương trình trên địa bàn xã; tổ chức tuyên truyền, rà soát, lựa chọn hộ tham gia đảm bảo tự nguyện và đúng yêu cầu của chương trình đề ra; Phân công 01 cán bộ trực tiếp phối hợp với các đơn vị có liên quan (tỉnh, huyện, đơn vị cung ứng) tổ chức triển khai chương trình; Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, giám sát việc sử dụng, đối ứng vật tư cũng như áp dụng quy trình kỹ thuật trong sản xuất theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, nhà sản xuất; Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hàng tháng (tổng hợp chung vào báo cáo tiến độ sản xuất nông nghiệp hàng tháng của xã) và đột xuất với UBND huyện./.

                                                                 Lương Ngọc Kỳ

 

 

.


Tin khác