Thống kê truy cập

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Quang hỗ trợ hộ dân thôn Minh Tiến, xã Quang Minh cải tạo vườn tạp

15/08/2021 13:06 91 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch của BCĐ cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 huyện Bắc Quang về việc vận động các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách địa bàn tiến hành rà soát, lựa chọn, đăng ký hỗ trợ từ 1 đến 2 hộ để thực hiện cải tạo vườn tạp. UBMTTQ huyện Bắc Quang đã lựa chọn hộ bà Nguyễn Thị Hạnh, thôn Minh Tiến xã Quang Minh để thực hiện cải tạo lại vườn tạp; đây là hộ có điều kiện kinh tế trung bình với 2 lao động chính, diện tích đất vườn rộng nhưng việc quy hoạch vườn hộ chưa hợp lý, nên chưa có thu nhập từ kinh tế vườn.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Quang hỗ trợ hộ dân thôn Minh Tiến, xã Quang Minh cải tạo vườn tạp
Toàn cảnh buổi lao động.

 

Với diện tích 1.400m2 đất vườn tạp hiện có của gia đình, trong ngày ra quân, UBMTTQ huyện phối hợp với MTTQ xã, Ban quản lý và các đoàn thể thôn Minh Tiến xã Quang Minh đã tổ chức quy hoạch lại, tiến hành phân khu diện tích đất vườn trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, gồm Thanh long ruột đỏ; Bưởi da xanh, ổi lê, đồng thời quy hoạch lại diện tích ao nuôi cá, đất vườn trồng rau xanh, bố trí lại nơi xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc hợp vệ sinh

Thông qua chương trình mỗi cơ quan, đơn vị hỗ trợ các hộ dân ngoài danh sách thực thực hiện cải tạo vườn tạp đã được phê duyệt, đã giúp huyện Bắc Quang mở rộng các đối tượng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo vẫn được tham gia chương trình cải tạo vườn tạp, tiến tới tạo thành phong trào xã hội hóa chương trình cải tạo vườn tạp, góp phần nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế hộ trong toàn dân./.

Chí Cường

Tin khác