Thống kê truy cập
Giới thiệu chung
 • Thị trấn Vĩnh Tuy
  Thị trấn Vĩnh Tuy
 • HUYỆN ĐOÀN BẮC QUANG
  HUYỆN ĐOÀN BẮC QUANG
 • Phòng Tài chính - Kế Hoạch
  Phòng Tài chính - Kế Hoạch
 • Phòng Lao động - TBXH
  Phòng Lao động - TBXH
 • Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện
  Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện
 • Hội Liện hiệp Phụ nữ
  Hội Liện hiệp Phụ nữ
 • Hội đồng nhân dân huyện Bắc Quang
  Hội đồng nhân dân huyện Bắc Quang
 • Văn phòng Huyện ủy
  Văn phòng Huyện ủy
 • Phòng Văn hóa và Thông tin
  Phòng Văn hóa và Thông tin
 • Huyện ủy Bắc Quang
  Huyện ủy Bắc Quang
 • Ủy ban nhân dân Huyện Bắc Quang
  Ủy ban nhân dân Huyện Bắc Quang
 • Liên Đoàn lao động huyện
  Liên Đoàn lao động huyện
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc tại huyện Bắc Quang
  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc tại huyện Bắc Quang
 • Quan niệm trong tang ma của người Cờ Lao
  Quan niệm trong tang ma của người Cờ Lao
 • Tết của người Cờ Lao
  Tết của người Cờ Lao
 • Việc phân công lao động trong đời sống đồng bào dân tộc Dao
  Việc phân công lao động trong đời sống đồng bào dân tộc Dao
 • Nhạc cụ và múa truyền thống trong sinh hoạt văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Dao
  Nhạc cụ và múa truyền thống trong sinh hoạt văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Dao
 • Công tác quản lý di tích, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn huyện Bắc Quang
  Công tác quản lý di tích, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn huyện Bắc Quang
 • Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Pà Thẻn trên địa bàn huyện Bắc Quang
  Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Pà Thẻn trên địa bàn huyện Bắc Quang
 • Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao đời sống văn hóa vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bắc Quang
  Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao đời sống văn hóa vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bắc Quang