Thống kê truy cập
Cơ cấu tổ chức
 • Thị trấn Vĩnh Tuy
  Thị trấn Vĩnh Tuy
 • HUYỆN ĐOÀN BẮC QUANG
  HUYỆN ĐOÀN BẮC QUANG
 • Phòng Tài chính - Kế Hoạch
  Phòng Tài chính - Kế Hoạch
 • Phòng Lao động - TBXH
  Phòng Lao động - TBXH
 • Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện
  Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện
 • Hội Liện hiệp Phụ nữ
  Hội Liện hiệp Phụ nữ
 • Hội đồng nhân dân huyện Bắc Quang
  Hội đồng nhân dân huyện Bắc Quang
 • Văn phòng Huyện ủy
  Văn phòng Huyện ủy
 • Phòng Văn hóa và Thông tin
  Phòng Văn hóa và Thông tin
 • Huyện ủy Bắc Quang
  Huyện ủy Bắc Quang
 • Ủy ban nhân dân Huyện Bắc Quang
  Ủy ban nhân dân Huyện Bắc Quang
 • Liên Đoàn lao động huyện
  Liên Đoàn lao động huyện
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc tại huyện Bắc Quang
  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc tại huyện Bắc Quang
 • Kết quả nổi bật của HĐND các cấp huyện Bắc Quang, nhiệm kỳ 2016-2021 và một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục
  Kết quả nổi bật của HĐND các cấp huyện Bắc Quang, nhiệm kỳ 2016-2021 và một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục
 • Liên đoàn Lao động huyện Bắc Quang tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho đoàn viên công đoàn cơ sở xã Vô Điếm để phát triển kinh tế gia đình
  Liên đoàn Lao động huyện Bắc Quang tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho đoàn viên công đoàn cơ sở xã Vô Điếm để phát triển kinh tế gia đình
 • BAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ
  BAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ
 • Phòng Tài nguyên - Môi trường
  Phòng Tài nguyên - Môi trường
 • Phòng Tư pháp
  Phòng Tư pháp
 • Phòng Giáo dục - Đào Tạo
  Phòng Giáo dục - Đào Tạo
 • Phòng Kinh tế - Hạ tầng
  Phòng Kinh tế - Hạ tầng
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 56 results.

Thông báo mới