Thống kê truy cập
Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp huyện Bắc Quang
 • Thanh niên Mai Trọng Tám, lập nghiệp từ nuôi trâu vỗ béo
  Thanh niên Mai Trọng Tám, lập nghiệp từ nuôi trâu vỗ béo
 • Thanh niên xã Đồng Tâm với phong trào khởi nghiệp
  Thanh niên xã Đồng Tâm với phong trào khởi nghiệp
 • Công ty TNHH một thành viên Nam Linh, mô hình khởi nghiệp tiêu biểu
  Công ty TNHH một thành viên Nam Linh, mô hình khởi nghiệp tiêu biểu
 • Hứa Văn Bắc - Thanh niên trẻ làm giàu từ nuôi chim bồ câu
  Hứa Văn Bắc - Thanh niên trẻ làm giàu từ nuôi chim bồ câu
 • Thanh niên xã Tân Quang với phong trào khởi nghiệp
  Thanh niên xã Tân Quang với phong trào khởi nghiệp
 • Thanh niên khởi nghiệp Nguyễn Văn Trọng đi lên từ chế biến lâm sản
  Thanh niên khởi nghiệp Nguyễn Văn Trọng đi lên từ chế biến lâm sản
 • Thanh niên Bắc Quang khởi nghiệp phát triển kinh tế
  Thanh niên Bắc Quang khởi nghiệp phát triển kinh tế
 • Khởi sắc từ phong trào thanh niên khởi nghiệp huyện Bắc Quang
  Khởi sắc từ phong trào thanh niên khởi nghiệp huyện Bắc Quang
 • Một số kết quả bước đầu trong phong trào thanh niên khởi nghiệp ở huyện Bắc Quang
  Một số kết quả bước đầu trong phong trào thanh niên khởi nghiệp ở huyện Bắc Quang
 • Phong trào thanh niên khởi nghiệp ở xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang
  Phong trào thanh niên khởi nghiệp ở xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang
 • Hội nghị tập huấn thanh niên khởi nghiệp tại huyện Bắc Quang
  Hội nghị tập huấn thanh niên khởi nghiệp tại huyện Bắc Quang
 • Ra mắt Tổ Hợp tác thanh niên khởi nghiệp thôn Thượng An, xã Đồng Yên.
  Ra mắt Tổ Hợp tác thanh niên khởi nghiệp thôn Thượng An, xã Đồng Yên.
 • Kết quả bước đầu về hỗ trợ mô hình thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Quang.
  Kết quả bước đầu về hỗ trợ mô hình thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Quang.
 • Đoàn số 1 Hội đồng nhân dân huyện Bắc Quang Khảo sát mô hình Thanh niên Khởi nghiệp.
  Đoàn số 1 Hội đồng nhân dân huyện Bắc Quang Khảo sát mô hình Thanh niên Khởi nghiệp.
 • Thường trực Huyện uỷ làm việc với Huyện đoàn về chương trình khởi nghiệp năm 2018.
  Thường trực Huyện uỷ làm việc với Huyện đoàn về chương trình khởi nghiệp năm 2018.
 • Hoắc Công Hưng - Nhà nông trẻ, sáng tạo.
  Hoắc Công Hưng - Nhà nông trẻ, sáng tạo.
 • Thanh niên xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang với phong trào khởi nghiệp phát triển kinh tế.
  Thanh niên xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang với phong trào khởi nghiệp phát triển kinh tế.
 • Mô hình thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế tại xã Vĩnh Hảo.
  Mô hình thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế tại xã Vĩnh Hảo.
 • Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Việt Vinh gắn công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên với phong trào thanh niên khởi nghiệp.
  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Việt Vinh gắn công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên với phong trào thanh niên khởi nghiệp.
 • Đảng bộ Bắc Quang đồng hành cùng tuổi trẻ khởi nghiệp
  Đảng bộ Bắc Quang đồng hành cùng tuổi trẻ khởi nghiệp
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 21 results.

Thông báo mới