Chủ nhật, Ngày 30 Tháng 3 Năm 2020

Thông tin tuyên truyền

Gửi Email In trang Lưu
Kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Quang

23/05/2019 14:08

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân từng bước được nâng lên, kết cấu hạ tầng nông thôn, như: điện - đường - trường - trạm, được đầu tư kiên cố, đặc biệt, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; hệ thống chính trị ngày càng củng cố và phát triển, tỷ lệ đảng viên là người dân tộc thiểu số không ngừng tăng, không còn thôn không có chi bộ; khối đại đoàn kết các dân tộc không ngừng được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, quốc phòng luôn được đảm bảo.

Cán bộ chuyên môn thuộc Chương trình CPRP hướng dẫn cách thức chăm sóc cỏ chăn nuôi cho bà con xã Đức Xuân.

 Để cụ thể hóa Nghị quyết 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong những năm qua, Huyện ủy Bắc Quang đã tăng cường chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy Hà Giang gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 209 và Nghị quyết 86 của HĐND tỉnh và cơ chế hỗ trợ “đầu tư có thu hồi” của huyện để phát triển sản xuất cây trồng, vật nuôi có thế mạnh theo hướng Vietgap gắn với xây dựng thương hiệu và thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh dồn điền - đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng, đưa tiến bộ khoa học cơ giới hóa vào sản xuất; chuyển đổi, cải tạo vườn, đồi tạp sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình rau công nghệ cao ra địa bàn các xã Quang Minh, Việt Vinh, Vĩnh Phúc, Đồng Yên, Hùng An. Tổ chức lại sản xuất liên doanh, liên kết, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã. Mở rộng diện tích trồng cỏ gắn với Đề án “phát triển nửa triệu con đại gia súc, nhân rộng các mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại”; mô hình thụ tinh nhân tạo trâu giai đoạn 2017-2020. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Phát triển chăn nuôi đại gia súc, cây dược liệu và rừng sản xuất ở các xã vùng Đông Sông Lô, giai đoạn 2016-2020”. Khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng mạng lưới bán lẻ và phát triển các chợ nông thôn. Xây dựng nhà trưng bày các sản phẩm đặc trưng của huyện tại Công viên cây xanh Thanh Bình; tổ chức các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn; các hội chợ quảng bá tiêu thụ cam sành và sản phẩm nông sản của huyện. Tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp người tiêu dùng. Tiếp tục đề cao vai trò của người dân và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2020 có thêm 03 xã (Hùng An, Tiên Kiều, Kim Ngọc) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại tăng 1-2 tiêu chí; xã Quang Minh và xã Vĩnh Phúc được công nhận là xã điển hình về phát triển kinh tế; xã Đồng Yên được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn và xây dựng huyện nông thôn mới trong thời kỳ đô thị hóa. Phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện có 2 xã và 11 thôn được công nhận xã, thôn điển hình về phát triển kinh tế; 15 thôn được công nhận thôn Tự chủ - Tự quản kiểu mẫu. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về phát triển sản xuất hàng hoá đối với các sản phẩm chủ lực có thế mạnh của huyện và gắn với thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đến năm 2030. Quy hoạch, hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với các sản phẩm chủ lực và liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; diện tích vùng trọng điểm lúa 3.800 ha; vùng sản xuất lạc hàng hoá 1.850 ha; vùng chè 4.077 ha; vùng cam quýt 4.167 ha; thành lập Hội trồng cam của huyện, chi hội trồng cam ở cấp xã, tổ trồng cam ở thôn tổ chức sản xuất theo hướng 5 cùng. Xây dựng được 15 mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhiều mô hình đạt được kết quả tích cực... Phát triển chăn nuôi có thế mạnh, trồng được 1.422,9 ha cỏ gắn với thực hiện Đề án nửa triệu con gia súc theo quy mô gia trại, trang trại. Tiêm phòng gia súc hàng năm đạt trên 90%, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tỷ trọng chăn nuôi chiếm 28,8% trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Điển hình tiêu biểu như: mô hình “cam, nhãn” của chủ hộ ông Sùng Diu Sỳ thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Phúc; ông Đặng Văn Linh,Vũ Văn Tiến xã Việt Hồng, mô hình “Chăn nuôi lợn khép kín” của chủ hộ ông Đặng Vững Mạnh thôn Ba Luồng, xã Vĩnh Hảo; mô hình “Chăn nuôi trâu bò “ của hộ ông Cao Văn Sỹ, thị trấn Việt Quang, mô hình phát triển kinh tế tổng hợp “Vườn cam, chăn nuôi lợn sinh sản” của chủ hộ ông Trần Văn Phong thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo; mô hình trồng rừng kinh doanh của chủ hộ ông Lê Văn Bảy thôn Mâng, xã Kim Ngọc...

Cùng với đó, cấp ủy huyện đã thường xuyên quan tâm việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, hàng năm mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác quy hoạch và sử dụng cán bộ hàng năm và lâu dài gắn với đào tạo, bồi dưỡng; công tác luân chuyển cán được thực hiện thường xuyên nhằm làm cho cán bộ được thử thách, học hỏi kinh nghiệm và chuẩn hóa cán bộ. Chăm lo việc phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc, tỷ lệ kết nạp đảng viên tăng lên về số lượng và chất lượng, đến nay tổng số đảng viên là 10.235 đảng viên, (trong đó đảng viên dân tộc thiểu số là 7.141).100% thôn, tổ dân phố đều có chi bộ.Thường xuyên quan tâm củng cố kiện toàn các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đến nay toàn huyện luân chuyển tăng cường điều động được 35 đồng chí ( trong đó: Dân tộc thiểu số 32 đồng chí, Mông 01 đồng chí) theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. - Việc phát huy vai trò của người có uy tín, cốt cán tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Thường xuyên chỉ đạo làm tốt việc chăm lo kiện toàn đội ngũ người có uy tín, già làng, trưởng bản, nghệ nhân dân gian là dân tộc thiểu số (236/236 thôn, tổ dân phố), đội ngũ cốt cán phong trào 21 người, cốt cán đặc thù 15 người làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước./.  

C.T.V

Tin khác

Cách ngăn ngừa và phòng chống lây lan dịch tả lợn Châu Phi (23/05/2019 09:11)

Hiệu quả từ Mô hình nuôi Giun quế của phụ nữ xã Quang Minh (16/05/2019 20:43)

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng cho cách mạng Việt Nam (16/05/2019 20:22)

Thành tựu nổi bật của Đảng bộ huyện Bắc Quang sau 72 năm xây dựng và phát triển (12/05/2019 14:55)

Vô Điễm Lễ khánh thành điểm trường Mầm Non thôn Me Thượng (06/05/2019 07:49)

Tuổi trẻ huyện Bắc Quang thi đua phát triển kinh tế (28/03/2019 14:48)

Phòng Dân tộc huyện Bắc Quang Tập huấn chương trình 135 (21/03/2019 16:41)

Chi bộ Tổ Dân phố Tân Lập – thị trấn Vĩnh Tuy chú trọng phát triển sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện (21/03/2019 15:56)

Xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang chủ động phòng chống dịch Tả lợn Châu Phi (21/03/2019 15:46)

Cách ngăn ngừa và phòng chống lây lan dịch tả lợn Châu Phi (12/03/2019 10:53)

xem tiếp