Chủ nhật, Ngày 30 Tháng 3 Năm 2020

Thông tin tuyên truyền

Gửi Email In trang Lưu
Bảo hiểm xã hội Bắc Quang triển khai công tác rà soát, xử lý thông tin người tham gia BHXH, BHYT

26/06/2019 14:41

Thực hiện Công văn số 755/BHXH-QLT ngày 18/6/2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang về việc rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT theo Kế hoạch 1950/KH-BHXH. Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Quang đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã, triển khai thực hiện công tác rà soát, xử lý dữ liệu đến các thôn trên địa bàn 23 xã, thị trấn.

BHXH Bắc Quang đang phối hợp với cơ sở rà soát, xử lý thông tin người tham gia BHXH, BHYT.

      Mục đích của việc thực hiện rà soát, xử lý thông tin người tham gia BHXH, bHYT giúp Kiểm soát chặt chẽ việc cấp mã số BHXH, đảm bảo mã số BHXH chỉ được cấp cho một người duy nhất và một người tham gia BHXH, BHYT chỉ có một mã số duy nhất theo quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐBHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện nảy sinh một số khó khăn vướng mắc cụ thể là:

          Do bước nhập thông tin hộ gia đình các năm trước có nhiều sai sót, nhiều đối tượng thông tin không rõ ràng, nhân khẩu ở hộ này nhưng lại nhập vào hộ khác, thôn này nhập vào thôn khác nên trưởng thôn rất khó xác định.

          Hộ gia đình vẫn còn khẩu trên địa bàn nhưng đi làm thuê mướn tại huyện khác, tỉnh khác nên việc xác định thông tin, bổ sung thông tin là rất khó khăn...

          Dự kiến việc triển khai, hướng dẫn các thôn sẽ hoàn thành trong 3 ngày từ 25 đến 27 tháng 6 năm 2019, các thôn sẽ gửi phiếu rà soát về cơ quan BHXH huyện xong trước ngày 10/7/2019./.

         

Bảo hiểm xã hội Bắc Quang

Tin khác

Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam (17/06/2019 09:49)

Huyện Bắc Quang hội nghị báo cáo viên 6 tháng đầu năm 2019 (13/06/2019 10:50)

Trường Tiểu học Kim Ngọc tuyên truyền Luật giao thông (01/06/2019 05:30)

Một số kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 (25/05/2019 10:36)

Kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Quang (23/05/2019 14:08)

Cách ngăn ngừa và phòng chống lây lan dịch tả lợn Châu Phi (23/05/2019 09:11)

Hiệu quả từ Mô hình nuôi Giun quế của phụ nữ xã Quang Minh (16/05/2019 20:43)

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng cho cách mạng Việt Nam (16/05/2019 20:22)

Thành tựu nổi bật của Đảng bộ huyện Bắc Quang sau 72 năm xây dựng và phát triển (12/05/2019 14:55)

Vô Điễm Lễ khánh thành điểm trường Mầm Non thôn Me Thượng (06/05/2019 07:49)

xem tiếp