Thứ ba, Ngày 18 Tháng 2 Năm 2020

THÔNG BÁO

Một số ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Bắc Quang thuộc thẩm quyền cấp tỉnh đã được UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo ngành chức năng xem xét, giải quyết

02/08/2019 08:39

Căn cứ Báo cáo số 267/BC-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Hà Giang về Kết quả quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ Tám đến trước kỳ họp thứ Chín Kỳ, HĐND tỉnh khóa XVII. Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bắc Quang thông báo kết quả giải quyết của UBND tỉnh đối với các ý kiến, kiến nghị cử tri của huyện Bắc Quang, cụ thể như sau:

Một đoạn đường (thuộc tuyến Liên Hiệp – Đức Xuân) đã xuống cấp tại khu trung tâm xã Đức Xuân.

(1) Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải sớm sửa chữa và lắp đăt các biển quy định trọng tải cụ thể để đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông và phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường vì tuyến đường tỉnh lộ 177 (Tân Quang - Hoàng Su Phì) khu vực từ km5 đến km9 hiện nay đã xuống cấp trầm trọng gây khó khăn trong việc lưu thông (cử tri xã Tân Lập, huyện Bắc Quang).

Vấn đề trên, được UBND tỉnh Hà Giang trả lời như sau: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông thực hiện tốt công tác đảm bảo giao thông, đồng thời đưa đoạn tuyến trên vào kế hoạch sửa chữa đột xuất trong năm 2019 theo Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về việc chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang - Xin Mần (ĐT.177), đoạn KmO - Km55, tỉnh Hà Giang. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2018 - 2023. Dự án hoàn thành sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, tạo điều kiện khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực, phục vụ giao thông đi lại được thuận tiện, góp phần tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong khu vực dự án.

(2) Đề nghị UBND tỉnh xem xét sửa chữa, tu sửa tuyến đường từ huyện Bắc Quang vào trung tâm trụ sở xã Thượng Bình. Vì hiện nay, tuyến đường đã hư hỏng và xuống cấp trầm trọng, gây khó khăn cho việc lưu thông của nhân dân trong xã (cử tri xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang).

Vấn đề trên, được UBND tỉnh Hà Giang trả lời như sau: Từ năm 2017, UBND huyện Bắc Quang đã bố trí kinh phí thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên thực hiện theo dự án LRAM tuyến đường trên, với định mức bảo dưỡng thường xuyên đường là 23 triệu đồng/km. Trong năm 2017-2018, đã thực hiện nạo vét lại toàn bộ hệ thống rãnh dọc, hót đất đá sạt lở, phát quang cây cỏ, đã xử lý 04 vị trí ổ gà lớn. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chi đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, khảo sát để đưa vào danh mục các tuyến đường duy tu cải tạo theo dự án LRAMP trong năm 2019 hoặc các năm tiếp theo để đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện, an toàn của nhân dân.

(3) Đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí tu sửa, nâng cấp tuyến đường Liên Hiệp - Đức Xuân - Hữu Sản. Vì hiện nay, tuyến đưòng đã bị xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn khi các phương tiện lưu thông (cử tri các xã Liên Hiệp, Đức Xuân, Hữu Sản, huyện Bắc Quang).

Vấn đề trên, được UBND tỉnh trả lời như sau: Tuyến đường Liên Hiệp - Đức Xuân - Hữu Sản theo thực tế là 02 tuyến đường huyện, gồm: Tuyến đường Liên Hiệp - Đức Xuân (ĐH03) dài 7,8km và tuyến đường Liên Hiệp - Hữu Sản (ĐH05) dài 6km được đưa vào sử dụng từ những năm 2007-2008. Trong quá trình sử dụng, nhiều vị trí mặt đường bị xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến. Từ năm 2017, UBND huyện Bắc Quang đã đưa cả hai tuyến đường vào thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên theo dự án LRAM do đó giao thông đi lại cơ bản vẫn đảm bảo lưu thông trên tuyến. Trước mắt, để đảm bảo nhu cầu giao thông, đề nghị UBND huyện Bắc Quang kiểm tra, rà soát các hư hỏng trên tuyến và sử dụng nguồn kinh phí được phân cấp để sửa chữa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

(4) Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công công trình điểm trường mầm non thôn Khuổi Lý, thôn Khuổi Én, xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang theo Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, xã đã bàn giao mặt bằng từ tháng 8 năm 2018, hiện tại học sinh đang phải học lớp tạm rất khó khăn (cử tri xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang).

Vấn đề trên, được UBND tỉnh Hà Giang trả lời như sau: (i) Đối với điểm trường thôn Khuổi Én: Ban quản lý đã ký kết hợp đồng thi công xây dựng với nhà thầu và tổ chức triển khai bàn giao và định vị mặt bằng công trình. Hiện nay, nhà thầu đã thi công xong phần xây tường đang triển khai thi công lắp dựng cốp pha sàn mái, tiến độ thực hiện đảm bảo đúng theo đúng hợp đồng đã ký kết; (ii) Đối với điểm trường thôn Khuổi Lý: Ban quản lý đã ký kết họp đồng thi công xây dựng với nhà thầu và tổ chức triển khai bàn giao và định vị mặt bằng công trình. Hiện nay, nhà thầu đã thi công xong phần thô, đang thi công phần hoàn thiện, tiến độ thực hiện đảm bảo đúng theo đúng hợp đồng đã ký kết. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tăng cường công tác giám sát, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng.

(5) Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực và các cơ quan liên quan sớm bố trí vốn thi công kéo điện đến trung tâm của 04 thôn (Khá Thượng, Khá Trung, Khá Hạ và thôn Nậm Siệu), xã Tân Lập, huyện Bắc Quang để cho nhân dân sử dụng, công trình này đã được sở Công Thương khảo sát, thiết kế từ tháng 5 năm 2016 nhưng đến nay chưa thi công (cử tri xã Tăn Lập, huyện Bắc Quang).

Vấn đề trên, được UBND tỉnh trả lời như sau: Qua kiểm tra thực tế, trên địa bàn xã Tân Lập có 04 thôn chưa có điện lưới quốc gia bao gồm: Nậm Siêu (39 hộ), Khá Thượng (71 hộ), Khá Trung (35 hộ) và Khá Hạ (29 hộ). UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh rà soát, lập danh mục đầu tư và đưa các thôn trên vào dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2018-2020, dự kiến với quy mô đầu tư như sau: (i) Thôn Nậm Siêu đầu tư khoảng 2,83km đường dây trung áp, 01 trạm biến áp với công suất 31,5kVA và 2,3km đường dây hạ áp, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 05 tỷ đồng; (ii) Thôn Khá Thượng đầu tư khoảng 0,872km đường dâỵ trung áp, 01 trạm biến áp với công suất 31,5kVA và 4,1 km đường dây hạ áp, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4,3 tỷ đồng; (iii) Thôn Khá Trung đầu tư khoảng 2,43km đưòng dây trung áp, 01 trạm biến áp với công suất 31,5kVA và 2,06km đường dây hạ áp, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4,5 tỷ đồng; (iv) Thôn Khá Hạ đầu tư khoảng 3,28km đường dây trung áp, 02 trạm biến áp với công suất 2x50kVA và 8,1 km đưòng dây hạ áp, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8,5 tỷ đồng;

Các công trình trên đã được phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình tại Quyết định sổ 474/QĐ-UBND ngày 20/3/2019. Hiện nay đơn vị Chủ đầu tư đang thực hiện công tác kế hoạch đấu thầu, dự kiến khởi công trong Quý HI/2019.

(6) Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn phối họp vói UBND huyện Bắc Quang xem xét, giải quyết dút điểm việc tranh chấp địa giới hành chính của các hộ dân giữa thôn Khuổi Tát, xã Thượng Bình với thôn Thượng Nguồn, xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang (cử tri xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang).

Vấn đề trên, được UBND tỉnh Hà Giang trả lời như sau: (i) UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trượng, UBND huyện Bắc Quang, UBND xã Thượng Bình, UBND xã Hữu Sản tiến hành rà soát tuyến địa giới hành chính (ĐGHC) giữa hai xã. Quá trình rà soát có sự tham gia của đại diện bí thư chi bộ, trưởng thôn có liên quan; (ii) Kết quả rà soát: Trong quá trình hoạch định và xây dựng bản đồ 364 (năm 1996), các cơ quan chức năng đã có sai sót khi hoạch định khu vực thôn Khuổi Tát, xã Thượng Bình (khoảng 310,5ha) vào địa giới hành chính xã Hữu Sản. Do đó, năm 2013, khi tổ chức phân định địa giới hành chính giữa hai xã phục vụ cho dự án hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp (Bản đồ 513) theo Quyết định 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xã Thượng Bình và xã Hữu Sản đã thống nhất hiệu chỉnh lại đường ĐGHC giữa hai xã theo hướng dịch chuyển về phía xã Hữu Sản đảm bảo toàn bộ thôn Khuổi Tát nằm trong địa giới hành chính xã Thượng Bình theo đúng lịch sử và hiện trạng công tác quản lý của chính quyền các cấp, cũng như thực trạng sử dụng đất của người dân. Việc phân định đã được UBND huyện Bắc Quang, UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt trên bản đồ 513. Hiện nay, bản đồ 513 của tỉnh Hà Giang đang được các Bộ, ngành Trung ương thẩm định kỹ thuật, dự kiến quý II năm 2019 sẽ hoàn thành và chuyển giao về địa phương quản lý, sử dụng. Do bản đồ 513 (sau khi điều chỉnh) chưa được phát hành nên người dân chưa nắm rõ và có kiến nghị nêu trên; (iii) Kết thúc buổi rà soát, sau khi được xem trích lục bản đồ khu vực trên (sau khi đã hiệu chỉnh và được thông tin về thời gian dự kiến phát hành bản đồ 513. Đại diện thôn Khuổi Tát, xã Thượng Bình (nơi cử tri kiến nghị) đã hoàn toàn đồng tình với kết quả ra soát và không có ý kiến gì thêm và ranh giới liên quan đến địa giới hành chính giữa xã Thượng Bình và xã Hữu Sản.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang đơn vị huyện Bắc Quang xin trân trọng thông báo đến toàn thể cử tri trên địa bàn huyện biết và tiếp tục theo dõi, giám sát./.

 

Tin khác

THÔNG BÁO: Của Ban Tổ chức Hội chợ Hoa và Cây cảnh huyện Bắc Quang Xuân Kỷ Hợi năm 2019 (23/01/2019 16:35)

THÔNG BÁO Về tổ chức Lễ hội Đền Chúa Bà xuân Kỷ Hợi năm 2019 thị trấn Vĩnh Tuy (21/01/2019 10:05)

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Lễ hội Lồng Tồng huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, Xuân Kỷ Hợi năm 2019 (10/01/2019 16:30)

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CỔNG THÔNG TIN DU LỊCH VÀ ỨNG DỤNG DU LỊCH THÔNG MINH TỈNH HÀ GIANG (Dành cho Doanh nghiệp kinh doanh, cung ứng dịch vụ du lịch) (23/10/2018 08:39)

Thông báo các hoạt động tại Lễ hội Hoa Tam giác mạch Hà Giang sẵn sàng phục vụ cho mùa du lịch hoa Tam giác mạch 2018 (11/10/2018 15:27)

Thông báo về thời gian khám sơ tuyển, thời gian khám tuyển nghĩa vụ quân sự huyện Bắc Quang năm 2019 (10/10/2018 11:13)

Thông báo kết quả xét tuyển công chức cấp xã huyện Bắc Quang năm 2018 (26/06/2018 15:08)

Thông báo tổng đài điện thoại đường dây nóng phòng, chống mua bán người (08/06/2018 11:26)

Thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm VH – NT, báo chí viết về gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... (23/06/2017 10:37)

Hướng dẫn Quản trị Trang thông tin điện tử xã; Hướng dẫn thành lập Ban biên tập và Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử cho các xã (22/12/2016 10:08)

xem tiếp