Thứ ba, Ngày 18 Tháng 2 Năm 2020

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

21/08/2019 09:37

Ngày 20/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư. Tại điểm cầu huyện Bắc Quang, đồng chí Hoàng Quang Phùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Thường trực HĐND – UBND - UBMTTQ; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể của huyện.

Toàn cảnh điểm cầu huyện Bắc Quang.

         Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cả nước đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Việc thực hiện Chỉ thị 05 dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, Đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân. Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Do đó các vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy chính quyền tập trung giải quyết triệt để. Nhiều địa phương, bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị xác định đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp làm khâu đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo T.Ư luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05. Nhiều cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện Chỉ thị 05; phát huy nhân rộng các mô hình hiệu quả, khuyến khích cách làm sáng tạo để tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác.

           Tại huyện Bắc Quang, để đưa Chỉ thị 05-CT/TW vào cuộc sống, Huyện ủy đã nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nền nếp sinh hoạt định kỳ; kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu... Qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các Cấp ủy, chính quyền đã có một số chuyển biến tiến bộ hơn trước, tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn, có trọng tâm, trọng điểm, đem lại hiệu quả. Nhiều cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và Đảng viên đã thật sự nêu gương tự giác rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực hoạt động. Số mô hình tiêu biểu đã có sức lan tỏa trên địa bàn huyện ngày càng tăng.

            Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài, thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cấp ủy, người đứng đầu tổ chức đảng các cấp cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quan tâm công tác tuyên truyền, trong đó cần tận dụng sự phát triển của khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo gương Bác. Đồng chí nhấn mạnh: Nhận thức đúng và đầy đủ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải chuyển nhận thức ấy thành hành động. Từng địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân phải có chương trình, kế hoạch cụ thể; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục đi vào chiều sâu, tạo thành phong trào thiết thực, hiệu quả, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Thanh Loan

Tin khác

Ban Tuyên Giáo Huyện ủy Bắc Quang tổ chức đoàn thăm quan Khu di tích lịch sử Tân Trào – Khu di tích K9 và thăm viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/08/2019 15:18)

Ghi nhận tại vòng chung khảo Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Bắc Quang năm 2019 (31/07/2019 15:25)

Ghi nhận từ Sơ khảo Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Bắc Quang năm 2019” (22/07/2019 15:20)

Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Bắc Quang năm 2019- Vòng sơ khảo cụm thi số 4 (19/07/2019 09:36)

Hội thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” huyện Bắc Quang năm 2019 - Cụm số 2 (Vòng sơ khảo) tại xã Kim Ngọc (16/07/2019 16:17)

Huyện ủy Bắc Quang họp Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (10/07/2019 15:37)

Hội thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp tỉnh năm 2019 (16/05/2019 20:26)

Đảng bộ xã Đồng Tâm thi đua làm theo lời Bác Hồ (16/05/2019 09:29)

Bắc Quang sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân Hà Giang trên địa bàn huyện Bắc Quang; 02 năm thực hiện bộ tiêu chí Chi bộ mẫu và 01 năm thực hiện bộ tiêu chí xây dựng Tổ đảng 76 kiểu mẫu (14/05/2019 14:45)

Kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân Hà Giang trên địa bàn huyện Bắc Quang (12/05/2019 14:46)

xem tiếp