Thứ bảy, Ngày 22 Tháng 2 Năm 2020

Nông thôn mới

Kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bắc Quang và giải pháp chủ yếu trong những năm tới

20/01/2020 14:13

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được huyện Bắc Quang cụ thể hóa và triển khai rộng khắp. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào được khẩn trương, nghiêm túc với nhiều biện pháp và nội dung phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

Đồng chí Trần Văn Hòa – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang trao Quyết định công nhận đạt chuẩn NTM của UBND tỉnh Hà Giang cho xã Hùng An.

Sau 10 năm thực hiện, đến nay, đã đạt được những kết quả quan trọng. Về cơ bản, nhận thức của người dân có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó, tự nguyện hiến đất tham gia xây dựng nông thôn mới được 413.653m2 đất, đóng góp 235.283 ngày công lao động, đóng góp vật tư khác quy đổi thành tiền tương đương 155.199 triệu đồng để làm đường giao thông, nhà văn thôn và các công trình khác thuộc Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm, tăng 12,2 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo bình quân đạt 8,18%; tỷ lệ lao động qua đào tạo bình quân đạt 47,2% tăng 7,2% so với năm 2015; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế bình quân đạt 99% tăng 21% so với năm 2015; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia bình quân đạt 99% tăng 0,5% so với năm 2015. Diện mạo nông thôn đã có sự thay đổi đáng kể, đặc biệt là hệ thống đường giao thông nông thôn - đã làm mới 282,340 km đường bê tông nông thôn; duy tu, bảo dưỡng 161,84 km đường; xây dựng 171 nhà lớp học, 111 nhà lưu trú xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo 171 công trình giúp nâng cao cơ sở vật chất, điều kiện học tập, giảng dạy cho giáo viên và học sinh các trường; xây mới 07 khu thể thao trung tâm xã; xây mới 21 công trình, sửa chữa 17 công trình nhà văn hóa xã; cải tạo, sửa chữa 206 công trình nhà văn hóa kiêm trụ sở thôn. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư cùng với việc thực hiện các chương trình, dự án về nông nghiệp, đặc biệt là Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã giúp sản xuất nông nghiệp có những bước phát triển mới, đã tạo ra những vùng sản xuất chuyên canh, có một số sản phẩm đặc trưng, mô hình liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm được chú trọng góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, nhờ đó đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Tính đến hết năm 2019, toàn huyện đã có 08 xã được công nhận đạt chuẩn, đạt 160% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của huyện.

 Để tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo, Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở cần xác định: (1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới trong gia đoạn tới bằng những việc làm cụ thể đảm bảo theo hướng bền vững; quan tâm đến quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị; nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho nhân dân, chất lượng kết cấu hạ tầng, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; (2) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đi đôi với phát huy cao độ vai trò, chủ động, sáng tạo của các thành viên, hệ thống chính trị, đặc biệt phát huy vai trò chủ thể của người dân trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch tổng thể về tuyên truyền trong cả giai đoạn đảm bảo rõ về nội dung, đối tượng, chủ thể; (3) Đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững lên hàng đầu, trong đó, trọng tâm làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa gắn với sản phẩm liên kết với các doanh nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp cho người dân; (4) Đề cao tinh thần, trách nhiệm của thành viên ban chỉ đạo các cấp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, công tác phối hợp; (5) Lồng ghép sử dụng có hiệu quả nguồn lực công tác xã hội hóa, sự đóng góp của người dân, nguồn vốn ưu đãi, nguồn vố đầu tư, hỗ trợ của nhà nước để xây dựng nông thôn mới; (6) Đẩy mạnh và kết hợp hài hòa giữa công tác kiểm tra của Đảng, thanh tra của chính quyền, kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo, giám sát của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; (7) Phát huy tối đa quyền làm chủ của người dân đảm bảo mọi công việc người dân đều được tham gia; thí điểm triển khai lại quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại một xã theo hướng quy hoạch đáp ứng được mục đích, yêu cầu việc xây dựng nông thôn mới chứ không phải quy hoạch phù hợp với thực trạng, thực địa như hiện nay.../.

C.T.V

Tin khác

Xã Hùng An, huyện Bắc Quang đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (08/01/2020 16:34)

Lễ công bố xã Kim Ngọc đạt chuẩn Nông thôn mới (08/01/2020 16:08)

Huyện ủy Bắc Quang lao động cộng sản tại xã Tiên Kiều (02/12/2019 14:05)

Công đoàn xã Kim Ngọc phối hợp với Ban chấp hành Đoàn trường THPT Kim Ngọc tổ chức lao động Cộng Sản chung tay xây dựng nông thôn mới (19/11/2019 09:42)

Đảng bộ xã Tân Lập chủ động chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với các chương trình trọng tâm của địa phương. (08/11/2019 08:04)

Bí thư Huyện ủy Trần Văn Hòa kiểm tra tiến độ xây dựng Nông thôn mới 2 xã: Hùng An, Kim Ngọc (07/11/2019 15:10)

Bắc Quang: Lao động cộng sản chung tay xây dựng Nông thôn mới tại xã Kim Ngọc (28/10/2019 13:50)

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang kiểm tra làm đường bê tông xây dựng NTM tại xã Hùng An (04/10/2019 10:42)

Hội nghị giao ban Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Đề án Quy tụ dân cư và hỗ trợ nhà ở (27/09/2019 07:51)

Hội nghị giao ban trực tuyến Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 9 tháng năm 2019 (24/09/2019 09:59)

xem tiếp