Chủ nhật, Ngày 30 Tháng 3 Năm 2020

Nông thôn mới

Gửi Email In trang Lưu
Bắc Quang tổng kết chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2019

22/01/2020 09:23

Chiều ngày 20/01/2020, huyện Bắc Quang đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình XDNTM huyện Bắc Quang. Tham dự Hội nghị có Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Bắc Quang, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Bí thư, Chủ tịch 23 xã thị trấn,

Đồng chí Trần Văn Hòa - Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị.

           Tại hội nghị, Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia về XDNTM huyện Bắc Quang đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019; triển khai kế hoạch công tác năm 2020. Theo báo cáo, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện đã tham mưu cho huyện ban hành 03 Chương trình, 02 Phương án, 15 Kế hoạch, 24 Kết luận, 125 báo cáo, 142 công văn và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác được giao. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, năm 2019 được phát động lao động cộng sản mỗi tháng 01 lần đã làm mới được 60.992m đường bê tông; Sửa chữa, cải tạo 19 nhà văn hóa thôn; Sửa chữa, duy tu được 564.506m đường giao thông; Huy động nhân dân tham gia đóng góp 36.759 ngày công; đóng góp bằng tiền mặt, vật liệu, ngày công, hiến đất, quy đổi ước đạt 40.054 triệu đồng. Đã tổ chức ra quân được 264 buổi với 31.392 người tham gia; nhân dân đã hiến 15.309m2 đất để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Phát động chung sức xây dựng nông thôn mới được 1.233 triệu đồng; Quyên góp, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới của các cá nhân, tổ chức được 2.114 triệu đồng. Trong năm các xã đã tiếp nhận và thực hiện được 9.388 tấn xi măng, làm mới được 60.992m đường bê tông. Đối với nguồn xi măng do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụTỉnh ủy, Thường trực HĐND-UBND tỉnh hỗ trợ: Tổng số xi măng hỗ trợ cho các xã là 613 tấn, hiện nay đã thực hiện được 613 tấn tại các xã để làm mới 2.375m đường, láng nền chợ, sửa chữa trụ sở xã... Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM huyện Bắc Quang năm 2019, đã có thêm 02 xã Hùng An, Kim Ngọc được công nhận xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của toàn huyện lên thành 8/23 xã. Tổng số tiêu chí nông thôn mới toàn huyện đã đạt đến hết năm 2019 là 294 tiêu chí tăng được 50 tiêu chí so với năm 2018, vượt 15 tiêu chí so với chỉ tiêu Kế hoạch giao của tỉnh. Toàn huyện không còn xã nào đạt dưới 10 tiêu chí.

          Hội nghị được nghe ý kiến phát biểu tham luận của đại biểu đại diện các xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh, huyện và đang nỗ lực nâng cao tiêu chí nông thôn mới để hướng tới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao các xã nông thôn mới kiểu mẫu. Những ý kiến đóng góp quan trọng về những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, những mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, đồng thời phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trinh xây dựng nông thôn mới.

            Phát biểu chỉ đạo đồng chí Trần Văn Hòa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện Bắc Quang đã nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, yêu cầu các thành viên Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Bắc Quang và Ban chỉ đạo XDNTM các xã, thị trấn cần bám sát các kế hoạch, chỉ đạo của trên về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh, huyện năm 2020 để tham mưu, đề xuất và cụ thể hóa thành kế hoạch chi tiết của ngành, của cấp huyện nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch chung của huyện. Đối với Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện cần chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyên, trong việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2020, đôn đốc, phối hợp  chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo và Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành và địa bàn quản lý, phụ trách. Các cấp, các ngành từ huyện đến xã, thôn cần chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân chủ động, tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Phát động phong trao thi đua lao động cộng sản XDNTM, duy trì chế độ giao ban, báo cáo hàng tháng, quý, năm có tổng kết, sơ kết về thực hiệm mục tiêu Quốc gia về XDNTM…./.

 

 

Hoàng Khá

Tin khác

Kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bắc Quang và giải pháp chủ yếu trong những năm tới (20/01/2020 14:13)

Xã Hùng An, huyện Bắc Quang đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (08/01/2020 16:34)

Lễ công bố xã Kim Ngọc đạt chuẩn Nông thôn mới (08/01/2020 16:08)

Huyện ủy Bắc Quang lao động cộng sản tại xã Tiên Kiều (02/12/2019 14:05)

Công đoàn xã Kim Ngọc phối hợp với Ban chấp hành Đoàn trường THPT Kim Ngọc tổ chức lao động Cộng Sản chung tay xây dựng nông thôn mới (19/11/2019 09:42)

Đảng bộ xã Tân Lập chủ động chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với các chương trình trọng tâm của địa phương. (08/11/2019 08:04)

Bí thư Huyện ủy Trần Văn Hòa kiểm tra tiến độ xây dựng Nông thôn mới 2 xã: Hùng An, Kim Ngọc (07/11/2019 15:10)

Bắc Quang: Lao động cộng sản chung tay xây dựng Nông thôn mới tại xã Kim Ngọc (28/10/2019 13:50)

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang kiểm tra làm đường bê tông xây dựng NTM tại xã Hùng An (04/10/2019 10:42)

Hội nghị giao ban Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Đề án Quy tụ dân cư và hỗ trợ nhà ở (27/09/2019 07:51)

xem tiếp