Thứ ba, Ngày 18 Tháng 2 Năm 2020

Chính trị

Kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong việc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020"

07/02/2020 10:39

Những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong việc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020", phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Bắc Quang quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyên – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang thắm mô hình nuôi ong hàng hóa tại xã Đồng Tâm.

Trọng tâm là Huyện ủy Bắc Quang đã chỉ đạo Hội Nông dân huyện chủ trì phối hợp triển khai tới các cơ sở Hội đăng ký thực hiện các mô hình nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi các cấp. Riêng trong năm 2019, toàn huyện đã đăng ký 3.616 danh hiệu hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp năm 2019. kết quả bình xét đạt 2.581 hộ; trong đó: cấp Trung ương đạt 30 hộ, cấp tỉnh đạt 210 hộ, cấp huyện đạt 405 hộ, cấp xã đạt 1.936 hộ; tiếp tục duy trì hoạt động Câu lạc bộ sản xuất – kinh doanh giỏi tại xã Việt Hồng, thị trấn Việt Quang có 44 thành viên; tổ chức Hội nghị điểm của huyện về bình xét hộ sản xuất kinh doanh giỏi tại xã Vĩnh Phúc, với 23 đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở và các chi hội trưởng hộ sản xuất - kinh doanh giỏi của xã Vĩnh Phúc tham dự. Có 06 cá nhân có thành tích xuất sắc được bình chọn tham dự Lễ tôn vinh danh hiệu "Nhà nông xuất sắc tỉnh Hà Giang năm 2019”. 

Bên cạnh đó, Ban quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch thu hồi vốn các dán đến hạn và phí vay trong năm 2019; đến nay, đã thu hồi đủ gốc, phí đúng thời gian quy định; đồng thời, đôn đốc các xã đăng ký và xây dựng lựa chọn mô hình mới để triển khai thực hiện dự án mới theo đúng tiến độ; chủ động rà soát đánh giá hiệu quả, tính khả thi đối với các dán mới; việc tiếp nhận hồ sơ dự án của các xã, thị trấn và hướng dẫn các chủ dự án xây dựng dự án, công tác xét duyệt cho vay, tổ chức thẩm định, hoàn thiện hồ sơ dự án vay vốn trình phê duyệt được Ban điều hành Qũy hỗ trợ nông dân huyện triển khai theo đúng quy trình. Trong năm 2019, Ban điều hành Qũy hỗ trợ nông dân huyện đã thu hồi 08 dự án đến hạn với tổng số tiền là 4,12 tỷ đồng/92 hộ vay vốn; đồng thời, xây dựng và trình phê duyệt giải ngân 10 dán. Tính đến hết năm 2019 tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn huyện là: 10,01 tỷ đồng/215 hộ vay vốn, thực hiện 21 Dự án tại 12 xã, thị trấn; trong đó: Nguồn ủy thác từ Trung ương: 4,46 tỷ đồng; có 08 dán đã thu hồi: Nguồn Trung ương có 03 dán: DánChăn nuôi trâu sinh sản thị trấnViệt Quang là 600 triệu đồng; Dự án Đầu tư chăm sóc cây cam sành xã Đồng Yên là 500 triệu đồng; Dự án Trồng dặm và chăm sóc cây Thảo quả xã Tân Thành là 420 triệu đồng. Nguồn Tỉnh có 03 dán: trong đó: 02 dán Đầu tư chăm sóc cây cam thực hiện tại xã Vĩnh Phúc là 1.050 triệu đồng; Dự án trồng hoa cây cảnh xã Tân Quang là 500 triệu đồng. Nguồn huyện có 02 dán: Dán Chăn nuôi và trồng trọt tại thị trấn Việt Quang là 200 triệu đồng. Nguồn ủy thác từ tỉnh: 5,15 tỷ đồng (tăng 310 triệu đồng). Nguồn huyện: 400 triệu đồng (tăng 200 triệu đồng).

Cùng với đó, việc thực hiện chính sách tín dụng hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nâng cao chất lượng hoạt động Dịch vụ ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội được đẩy mạnh. Tính đến thời điểm ngày 30/11/2019 tổng dư nợ do Hội Nông dân quản lý là: 103.021,0 triệu đồng/3.301 hộ vay/89 tổ/22 xã thị trấn, nợ quá hạn 112 triệu đồng; Hội Nông dân các xã thị trấn làm tốt công tác giao ban hàng tháng với Ngân hàng CSXH tại các điểm giao dịch và làm tốt công tác kiểm tra. Xếp loại chất lượng Tổ Tiết kiệm và vay vốn năm 2019 do Hội Nông dân quản lý có 81 tổ tốt chiếm 91%; 07 tổ khá chiếm 7,9%; 01 tổ trung bình chiếm 1,2%; không có tổ yếu kém. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đến nay duy trì tốt 14 Tổ vay vốn Ngân hàng nông nghiệp tại xã Vĩnh Phúc 08 tổ/29,765 tỷ đồng/330 hộ vay; Đồng Yên có 06 tổ đi vào hoạt động với số vốn 20,529 tỷ đồng/260 hộ vay vốn./.

C.T.V

Tin khác

Đảng ủy xã Đức Xuân tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (06/02/2020 16:47)

Huyện ủy Bắc Quang tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch viêm phổi cấp (05/02/2020 13:41)

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các xã (05/02/2020 10:03)

Huyện ủy Bắc Quang tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (04/02/2020 18:18)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Bắc Quang (04/02/2020 18:16)

Huyện ủy Bắc Quang gặp mặt các đồng chí Nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 (04/02/2020 08:46)

Bắc Quang phát huy vai trò của đảng viên trong xây dựng Nông thôn mới (03/02/2020 15:52)

Huyện ủy Bắc Quang tổ chức Lễ trao huy hiệu 60- 55 -50-40 năm tuổi Đảng (03/02/2020 15:45)

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Minh Tiến dự Lễ trồng cây đầu năm tại xã Hùng An (30/01/2020 13:42)

Huyện Bắc Quang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận trong tình hình mới” (30/01/2020 09:38)

xem tiếp