Thứ ba, Ngày 19 Tháng 2 Năm 2020

Chính trị

Đảng bộ huyện Bắc Quang chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025

12/02/2020 13:50

Thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, từ quý IV/2019 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Quang đã tích cực chỉ đạo các đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy lựa chọn các chi bộ để tổ chức đại hội điểm, để trên cơ sở đó rút kinh nghiệm để chỉ đạo đối với các chi bộ còn lại gắn với tập trung cao cho công tác chuẩn bị Đại hội điểm đối với Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Hà Giang.

Hộị nghị cán bộ chủ chốt của huyện thực hiện quy trình nhân sự (05 bước).

Theo kế hoạch của Huyện ủy Bắc Quang, Đảng bộ Khối Văn hóa - xã hội và Đảng bộ xã Đồng Yên là 02 Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất để tiến hành đại hội điểm vào đầu tháng 4-2020. Nhìn chung, đến thời điểm này, ở những nơi được chọn tổ chức đại hội điểm, hai khâu quan trọng là dự thảo báo cáo chính trị và công tác chuẩn bị nhân sự đều đang được các đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

Xác định chất lượng nhân sự cấp ủy có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới, các đảng bộ được chỉ đạo tổ chức đại hội điểm đã chú trọng rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ dự nguồn theo đúng quy định, hướng dẫn của Đảng. Trên cơ sở Đề án nhân sự, các đảng bộ đã mở hội nghị thảo luận dân chủ, công khai về tiêu chí, số lượng, cơ cấu, độ tuổi, xem xét từng trường hợp được giới thiệu tham gia cấp ủy khóa tới.

 Cùng với nhân sự, việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị cũng được các Đảng bộ đặc biệt quan tâm thực hiện. Đến thời điểm này, các Đảng ủy cơ sở đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình để Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho ý kiến. Dự thảo báo cáo chính trị cơ bản đã đánh giá sát những thành tựu nổi bật của Đảng bộ xã trên tất cả các lĩnh vực, phân tích rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đề ra các chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Trong xây dựng báo cáo chính trị, các Đảng ủy đã chủ động rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, trên cơ sở đó định hướng nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Xác định rõ các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm và đưa ra được khẩu hiệu hành đồng khá sát thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng Đảng bộ cơ sở.

Xác định đại hội điểm tại các Đảng bộ cơ sở là việc làm có ý nghĩa quan trọng đối với việc chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội ở các đảng bộ cơ sở khác. Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Quang đã luôn sâu sát trong công tác chuẩn bị, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Đảng bộ được chọn làm điểm triển khai các nhiệm vụ liên quan, như: tu sửa cơ sở vật chất, phương án nhân sự, dự thảo văn kiện đại hội, công tác tuyên truyền….  đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra. Đặc biệt, những vấn đề trọng tâm về nhân sự, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội được cấp ủy huyện rà soát, phân tích kỹ. Thường trực Huyện ủy đã trực tiếp dự họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện nhằm kịp thời nắm bắt, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở, nhất là đối với 02 Đảng bộ được lựa chọn để chỉ đạo Đại hội điểm; đồng thời, chỉ đạo các tiểu ban của đại hội, như: Tiểu ban Văn kiện, Nhân sự và Tuyên truyền, khánh tiết chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên để chủ động triển khai có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các nhiệm vụ được giao; chỉ đạo các Tổ công tác của huyện thường xuyên phối hợp với các Đảng ủy cơ sở, trực tiếp có ý kiến tham gia, góp ý vào các khâu chuẩn bị đại hội, như: lựa chọn các mô hình, công trình chào mừng đại hội; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể thường xuyên phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân. Riêng đối với Đảng bộ xã Đồng Yên, Ban Thường vụ đặc biệt quan tâm chỉ đạo xã đẩy nhanh tiến độ tu sửa khuôn viên, cảnh quan trụ sở, nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa, chủ động giải quyết đơn thư, ý kiến kiến nghị của công dân; chỉ đạo lực lượng công an các xã thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh trật tự địa bàn nhằm bảo đảm cho đại hội điểm cấp xã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Quang, khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cùng với việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành rà soát, bổ sung nguồn nhân sự, đồng thời, xây dựng phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy trình 05 bước theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy Hà Giang./. 

 

C.T.V

Tin khác

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng với công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 -2020” trên địa bàn huyện Bắc Quang (12/02/2020 08:22)

Kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) của Đảng về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở Đảng bộ huyện Bắc Quang, giai đoạn 2009 – 2018 (10/02/2020 10:27)

Kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong việc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" (07/02/2020 10:39)

Đảng ủy xã Đức Xuân tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (06/02/2020 16:47)

Huyện ủy Bắc Quang tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch viêm phổi cấp (05/02/2020 13:41)

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các xã (05/02/2020 10:03)

Huyện ủy Bắc Quang tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (04/02/2020 18:18)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Bắc Quang (04/02/2020 18:16)

Huyện ủy Bắc Quang gặp mặt các đồng chí Nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 (04/02/2020 08:46)

Bắc Quang phát huy vai trò của đảng viên trong xây dựng Nông thôn mới (03/02/2020 15:52)

xem tiếp