Chủ nhật, Ngày 30 Tháng 3 Năm 2020

Chính trị

Gửi Email In trang Lưu
Kết quả bước đầu trong thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp” trên địa bàn huyện Bắc Quang

17/02/2020 10:05

Nhằm cụ thể hóa Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 05-10-2015 của Tỉnh ủy Hà Giang về thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”, trong những năm qua, cùng với việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Bắc Quang, giai đoạn 2015 - 2020, Huyện ủy Bắc Quang đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền gắn với tuyên truyền, triển khai các văn bản của Đảng về công tác dân vận.

Đồng chí Lù Thị Hà – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Giang kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền tại xã Đức Xuân.

Trọng tâm là tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở và đạo đức công vụ; tăng cường tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc nổi cộm ở cơ sở; cung cấp thông tin về các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để chỉ đạo xử lý hiệu qủa, nhằm tạo niềm tin và tạo được sự đồng thuận của quần chúng nhân dân. 

Để công tác cải cách thủ tục hành chính đem lại hiệu quả thiết thực theo phương châm: “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, huyện đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công của huyện, Bộ phận một cửa điện tử liên thông tại các xã, thị trấn; thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, đạo đức công vụ; việc chấp hành giờ giấc, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang cũng đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác dân vận chính quyền nhằm mở rộng dân chủ, phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân. Mặt khác, để nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở, chất lượng làm việc của công chức xã, thị trấn, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 14/9/2017 về nâng cao chất lượng làm việc của công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Quang; tổ chức thi sát hạch công chức cấp xã; tổ chức thi soạn thảo văn bản; tổ chức điều tra xã hội học về cải cách hành chính; tổ chức điều tra xã hội học mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt chính sách đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, nâng cao cảnh giác phòng, chống âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường đổi mới hoạt động của bộ máy chính quyền đối với công tác dân vận; các cơ quan hành chính nhà nước đã phát huy dân chủ gắn liền với giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt quy tắc ứng xử, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, chống biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đặc biệt, việc tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư cấp ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân với người dân luôn được duy trì. Chỉ tính riêng trong quý I/2018, đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân được 06 cuộc, trong đó: Tiếp xúc giữa Bí thư Huyện ủy với nhân dân được 02 cuộc (với nhân dân xã Hữu Sản, Tân Lập); Đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy với nhân dân được 01 cuộc (với nhân dân xã Thượng Bình); Đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với nhân dân được 02 cuộc (với nhân dân xã Đồng Tâm, Đồng Tiến). Qua tiếp xúc, đối thoại, cấp ủy, chính quyền từ huyện đã chỉ đạo, đôn đốc giải quyết kịp thời những vấn đề được nhân dân quan tâm, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; đặc biệt là góp phần làm giảm những bức xúc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, tạo niềm tin của người dân đối với các cấp ủy đảng chính quyền địa phương. 

Có thể khẳng định rằng, do xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nên hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước đều cơ bản làm tốt công tác dân vận theo chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Cũng do làm tốt công tác dân vận chính quyền nên trong 03 tháng đầu năm 2018, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã đóng góp được gần 07 nghìn ngày công lao động vì nông thôn mới chủ yếu là đắp lề, san mặt bằng với trên 27 km đường thuộc Đề án 01 triệu tấn xi măng thi công trong năm 2017 và đăng ký thực hiện năm 2018 và mở mới được 180m đường bê tông; xây dựng mới 12 hội trường thôn; các chương trình, Đề án được thực hiện đúng tiến độ./. 

C.T.V

Tin khác

Đảng bộ huyện Bắc Quang chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (12/02/2020 13:50)

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng với công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 -2020” trên địa bàn huyện Bắc Quang (12/02/2020 08:22)

Kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) của Đảng về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở Đảng bộ huyện Bắc Quang, giai đoạn 2009 – 2018 (10/02/2020 10:27)

Kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong việc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" (07/02/2020 10:39)

Đảng ủy xã Đức Xuân tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (06/02/2020 16:47)

Huyện ủy Bắc Quang tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch viêm phổi cấp (05/02/2020 13:41)

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các xã (05/02/2020 10:03)

Huyện ủy Bắc Quang tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (04/02/2020 18:18)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Bắc Quang (04/02/2020 18:16)

Huyện ủy Bắc Quang gặp mặt các đồng chí Nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 (04/02/2020 08:46)

xem tiếp