Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Nông thôn mới

Gửi Email In trang Lưu
Khởi sắc trong thực hiện chính sách dân tộc gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện Bắc Quang

08/02/2021 11:01

Khi ý Đảng hợp với lòng dân, thì mọi việc đều trở nên thuận lợi và thực hiện một cách dễ dàng hơn.

 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, được Nhân dân đồng thuận ủng hộ; hàng năm, có trên 80% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, trên 85% thôn, tổ dân phố văn hóa; trên 93% số cơ quan, đơn vị văn hóa; 100% các thôn, tổ dân phố đã xây dựng quy ước nếp sống mới. Cùng với đó, việc rà soát, bổ sung hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố được thực hiện thường xuyên; đa số các thôn, tổ dân phố đã tổ chức thực hiện khá tốt các nội dung hương ước, các quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, nhất là các nội dung trong chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, đến nay, đã có 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bao gồm xã: Vĩnh Phúc, Quang Minh, Đồng Yên, Tân Quang, Việt Vinh, Vĩnh Hảo, Kim Ngọc, Hùng An; 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm thôn, 100% số xã có điện thoại cố định, 23/23 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ phủ sóng truyền thanh và truyền hình là 100%; tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đến nay đạt 98,8%; và 100% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch; 99% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% đồng bào vùng khó khăn, dân tộc thiểu số được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để khám, chữa bệnh. Hàng năm, việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo được Nhân dân trực tiếp tham gia; các chính sách giảm nghèo, chính sách đối với người có công được thực hiện đây đủ, kịp thời; trong những năm qua, đã xóa được 832 nhà tạm, hỗ trợ 236 con trâu sinh sản cho các hộ nghèo nuôi luân chuyển; Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân cho vay trên 282 tỷ đồng cho các đối tượng xã hội vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ nhà ở, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động... góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,8% năm 2020.

Ban Thanh tra nhân dân 23 xã, thị trấn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hiện nay, cả 23/23 xã, thị trấn trong toàn huyện có Ban thanh tra nhân dân với 232 thành viên (có 8 phó Chủ tịch MTTQ xã kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân), 22 tổ dân cư tự quản với 66 thành viên đã tổ chức phối hợp kiểm tra, giám sát, hoà giải cơ sở tổng số 1.347 cuộc; trong đó, hoà giải thành công 1.215 việc, chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết 132 vụ việc. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục được củng cố, hoạt động hiệu quả hơn. Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã phát huy vai trò và uy tín của mình tích cực tham gia công tác hòa giải, giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong Nhân dân, góp phần tạo sự ổn định, gắn bó đoàn kết Nhân dân trên địa bàn dân.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thiết nghĩ, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải coi việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là việc làm thường xuyên, liên tục, nghiêm túc và có hiệu quả, nơi nào cấp ủy đảng, chính quyền đặt vấn đề lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách đúng mức, thường xuyên, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, có sơ kết, tổng kết, đánh giá khuyết điểm và kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, điều hành; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và thành viên thì nơi đó quy chế dân chủ được thực hiện có nền nếp bảo đảm các nội dung quy định và đem lại hiệu quả thiết thực, góp phẩn ổn định an ninh, chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, giảm được tình trạng khiếu nại, tố cáo./.

                                                                          Bùi Thị Thịnh

Tin khác

Xã Tân Lập với quyết tâm chính trị về đích nông thôn mới vào năm 2024 (05/02/2021 16:05)

Mùa xuân nông thôn mới ở Bắc Quang (05/02/2021 15:51)

Kết quả thực hiện Đề án “Thôn Tự chủ - Tự quản”, giai đoạn 2015-2020 (05/02/2021 08:26)

Bắc Quang với quyết tâm phấn đấu 04 xã về đích nông nông thôn mới năm 2021 (27/01/2021 14:56)

Hội nghị đánh giá kết quả Thôn phát triển toàn diện (20/01/2021 08:27)

Hội Nông dân huyện Bắc Quang với Phong trào nông dân Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (18/01/2021 10:35)

Bắc Quang tổng kết chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công (06/01/2021 07:55)

Ghi nhận từ kết quả xây dựng Nông thôn mới ở xã Tiên Kiều và những bài học kinh nghiệm cần phát huy (30/12/2020 19:37)

Nông thôn mới - Kỳ vọng mới ở xã Tiên Kiều (30/12/2020 19:34)

Xã Tiên Kiều đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (30/12/2020 19:17)

xem tiếp