Thứ hai, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2020

THÔNG BÁO

Thông báo số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn

14/09/2016 13:48

Ngày 12.9, văn phòng UBND tỉnh đã có Thông báo số 363/TB-VPUBND, về việc công bố số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn để tiếp nhận thông tin phản ánh về tinh thần, trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính, bức xúc của người dân, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trang thông tin điện tử huyện Bắc Quang đăng nội dung thông báo này.