Thứ ba, Ngày 18 Tháng 2 Năm 2020

Phong trào "TDĐKXDĐSVH"

UBND xã Việt Vinh tổ chức hội nghị hướng dẫn bình xét “Gia đình văn hóa” “Thôn văn hóa” năm 2019

(08/08/2019 16:54)

Sáng ngày 08 tháng 8 năm 2019 UBND xã Việt Vinh tổ chức hội nghị hướng dẫn Quy định, chi tiết về Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa,Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa năm 2019. Dự hội nghị có 36 đại biểu là trưởng thôn, trưởng Ban công tác mặt trận và Bí thư chi bộ thôn.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình” ở huyện Bắc Quang đã và đang được phát triển cả chiều sâu và chất lượng

(17/07/2018 14:26)

Trong những năm qua, từ khi Trung ương phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến nay, được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong huyện Bắc Quang đã đồng loạt vào cuộc chung tay xây dựng phong trào, phát triển và đẩy mạnh phong trào.

<< >>