Thứ năm, Ngày 2 Tháng 4 Năm 2020

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Quang thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(30/10/2018 16:01)

Trong những năm qua, Hội LHPN Bắc Quang đã có những hoạt động thiết thực đặc biệt là việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh” và phong trào thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc – nuôi con khỏe dạy con ngoan.

Chi bộ thôn Kim Bàn, xã Hùng An học tập làm theo lời Bác

(30/10/2018 15:55)

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thôn Kim Bàn, xã Hùng An đã phát huy sức mạnh tập thể của cán bộ đảng viên và gặt hái được nhiều thành công, tạo được sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc.

Chi bộ thôn Minh Thượng xã Tân Lập làm theo lời Bác

(30/10/2018 15:53)

Thôn Minh Thượng, xã Tân Lập hiện có 80 hộ gia đình với gần 400 nhân khẩu, 100 % đồng bào nơi đây là người Pả Thẻn, thôn hiện có 22 đảng viên. Những năm qua chi bộ thôn Minh Thượng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Đặc biệt là thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau hai năm triển khai Chỉ thị, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đã có nhiều chuyển biến trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Gương sáng Đảng viên Đỗ Quốc Toản

(29/10/2018 10:30)

Trong những năm qua, phong trào Đảng viên phát triển kinh tế giỏi trên địa bàn huyện Bắc Quang phát triển rộng khắp. Trong số đó, nhiều Đảng viên đã có sự mạnh dạn xây dựng những mô hình phát triển theo hướng gia trại. Những mô hình phát triển kinh tế đó đã và đang làm giàu cho quê hương, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt Đảng viên Đỗ Quốc Toản-Thôn Tân Thành, Thị trấn Vĩnh Tuy không chỉ là gương sáng trong phát triển kinh tế mà anh còn làm tốt công tác xã hội tại địa phương.

Chi bộ Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Vĩnh Tuy học tập và làm theo gương Bác Hồ

(29/10/2018 10:23)

Nằm ở cửa ngõ của huyện Bắc Quang, hiện nay, Đảng bộ thị trấn Vĩnh Tuy có 248 Đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ. Trong những năm qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ thị trấn, sự quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện của các Ban ngành đoàn thể và sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Mỗi một Chi bộ có sự đoàn kết, thống nhất và chương trình hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Hiệu quả từ mô hình Đảng bộ khối của huyện Bắc Quang

(29/10/2018 10:16)

Mô hình thành lập Đảng bộ khối của huyện Bắc Quang; Nhằm tinh giảm đầu mối các tổ chức Đảng trực thuộc Huyện ủy, kiện toàn, sắp xếp lại mô hình tổ chức đoàn thể của các chi bộ trực thuộc có cùng đặc điểm, tình hình và có nhiệm vụ tương đồng, đảm bảo sự thống nhất chung trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sau hơn 4 năm kê từ khi thành lập Đảng bộ đầu tiên, đên nay mô hình Đảng bộ khối của huyện Bắc Quang đã hoạt động ổn định, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bắc Quang chú trọng chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc

(14/08/2018 16:34)

Xác định công tác giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng là việc làm có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc hiểu rõ sự ra đời, phát triển và vai trò lãnh đạo của Đảng. Thông qua đó, tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc. Những năm gần đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Quang đã tích cực chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; các ban, ngành, đoàn thể tích cực triển khai nghiên cứu, biên soạn lịch sử trên địa bàn.

Một vài suy nghĩ từ Hội nghị công tác phát triển đảng và quản lí đảng viên ở Đảng bộ huyện Bắc Quang trong tình hình mới

(10/08/2018 13:57)

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng và quản lí đảng viên luôn là yêu cầu khách quan, đồng thời là vấn đề có ý nghĩa cấp bách đối với toàn Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, công tác phát triển đảng và quản lí đảng viên luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm, coi đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng đảng nhằm tăng cường sức chiến đấu của Đảng đủ sức hoàn thành sứ mệnh lịch sử được giai cấp công nhân và cả dân tộc giao phó. Thực tế cho thấy, chất lượng công tác phát triển đảng chỉ được nâng cao khi các tổ chức đảng nắm vững và vận dụng đúng đắn các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, phương hướng, quy định của Đảng về công tác này; giải quyết tốt các mối quan hệ giữa số lượng với chất lượng, kết nạp với củng cố, kết nạp với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên, kết nạp với sàng lọc đảng viên.

Kết quả thực hiện công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2015-2017, những giải pháp phát triển đảng viên mới trong những năm tới

(20/07/2018 15:58)

Tính đến thời điểm 30-6-2018, Đảng bộ huyện Bắc Quang có 33 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; 452 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 9.863 đảng viên; trong đó, đảng viên chính thức 9.237 đồng chí, đảng viên dự bị 626 đồng chí; đảng viên nam 5.790 đồng chí, đảng viên nữ 4.073 đồng chí, đảng viên dân tộc thiểu số 8.427 đồng chí.

Bắc Quang chú trọng công tác dân vận của cấp ủy đảng và công tác dân vận chính quyền

(09/07/2018 14:21)

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XXI đến nay, công tác dân vận của hệ thống chính trị được các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thực hiện khá hiệu quả. Trọng tâm là chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình.

<< >>