Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Quang

Trường THPT Hùng An thực hiện tốt chính sách BHYT cho học sinh

(06/09/2019 16:31)

Trường Trung học phổ thông (THPT) Hùng An nằm trên địa bàn thôn An Tiến xã Hùng An, trường cách trung tâm huyện Bắc Quang 12km về phía nam, được thành lập năm 1964; tổng số cán bộ, giáo viên là 65 người trong đó viên chức quản lý là 04 người, 54 giáo viên và 07 nhân viên hành chính. Xác định Chính sách về bảo hiểm y tế (BHYT) nói chung và BHYT học sinh nói riêng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, trong những năm qua trường THPT Hùng An luôn là lá cờ đầu trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh.

THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

(14/08/2019 07:47)

Hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020); Thực hiện Kế hoạch số 2353/KH-BHXH ngày 28/6/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tổ chức Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành BHXH có nhiều đóng góp đối với việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT; đồng thời, khẳng định vị thế quan trọng của chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. BHXH huyện Bắc Quang tiến hành triển khai cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” với thể lệ cuộc thi như sau:

Quy định về thanh toán trực tiếp chi phí khám bênh, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế

(05/08/2019 14:17)

Theo quy định tại Điều 28, Điều 29, Điều 30 Nghị định số 146/2018 ngày 10/7/2018 của Chính Phủ quy định về thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cụ thể như sau:

Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Quang thực hiện tốt công tác hậu kiểm, hướng dẫn nghiệp vụ năm 2019

(05/08/2019 14:15)

Thực hiện kế hoạch hậu kiểm, hướng dẫn nghiệp vụ, 6 tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện đã triển khai thực hiện hậu kiểm tại 76 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quản lý. Nhìn chung các đơn vị sử dụng lao động đã thực tốt chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động, kế toán các đơn vị thực hiện đúng các nghiệp vụ phát sinh và kịp thời gửi hồ sơ giao dịch điện tử, đảm bảo chế độ, quyền lợi cho người lao động.

Vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN có thể bị phạt tù từ 03 tháng đến 10 năm.

(02/03/2018 08:16)

Trong những năm qua, tình trạng trục lợi quỹ BHYT, trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động diễn ra ngày càng nhiều do chế tài chưa đủ mạnh để xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT. Để đảm bảo tính nghiêm minh và răn đe đối với loại tội phạm này, ngày 27/11/2015, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 quy định chi tiết tội gian lận BHXH, BHTN; tội gian lận BHYT và tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN tại Điều 214, 215, 216 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

<< >>