Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Lễ hội truyền thống

Lễ hội Lồng Tồng huyện Bắc Quang được tổ chức góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch của địa phương

(28/03/2018 08:33)

Lễ hội Lồng Tồng huyện Bắc Quang được tổ chức với quy mô cấp huyện lần thứ nhất xuân Mậu Tuất năm 2018 là một hoạt động góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc có tinh hoa chọn lọc và yếu tố văn mới gắn với phát triển du lịch

Lễ hội "Gầu tào" của người Mông

(08/09/2016 10:50)

Lễ hội Gầu Tào của người Mông ở thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang thường được tổ chức vào khoảng 3 - 6 tết âm lịch hàng năm, là tập tục văn hóa lâu đời gắn với những sinh hoạt văn hóa chung mang đầy bản sắc của người người dân tộc Mông. Qua thời gian đã bị mai một, năm 2013 được sự quan tâm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND - UBND huyện Lễ hội Gầu Tào đã được phục dựng tại thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang.

Lễ hội Cầu Trăng "Mổ Lồông Hải" - Một sinh hoạt văn hóa tâm linh hướng thiện độc đáo của người Ngạn tại thôn Lâm, xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang

(23/08/2016 14:20)

Từ tháng 8 năm 2007, được sự quan tâm của Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL và cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang, xã Vô Điếm mà Lễ hội cầu trăng "Mổ Lồông Hải" - một sinh hoạt văn hóa tâm linh độc đáo của nhánh người Ngạn thuộc dân tộc Tày tại xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang được phục dựng và duy trì đến nay đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng và nhân dân.

Lễ hội nhảy lửa - một sinh hoạt văn hóa tâm linh huyền bí độc đáo của người Pà Thẻn huyện Bắc Quang

(27/07/2016 13:35)

Lễ hội nhảy lửa "Po ring" của người Pà Thẻn huyện Bắc Quang - một sinh hoạt văn hóa tâm linh huyền bí có ý nghĩa nhân văn cao cả hướng thiện. Đối với người Pà Thẻn, thần Lửa luôn hiện hữu trong tâm khảm của họ và họ coi đây là đấng tối cao luôn che chở cho họ, giúp họ có sức khỏe phi thường. Lễ hội nhảy lửa tại Bắc Quang được tổ chức vào một ngày đẹp nhất của đầu tháng 10 với mục đích mừng cơm mới và cầu an, cầu phúc cho cộng đồng. Từ một lễ thức đặc thù với quy mô nhỏ trong gia đình, nay đã trở thành lễ hội lớn của cộng đồng.

<< >>