Thứ hai, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2020

Phòng Lao động - TBXH

Phòng Lao động - TBXH

01/07/2015 15:49

            

            1. Địa chỉ cơ quan: Tổ 4, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

            2. Điện thoại: 02193.821.162; 02193.821.717

            3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Là cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND huyện Bắc Quang, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND huyện về các lĩnh vực: Lao động việc làm, dạy nghề, Người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, quản lý Ban đại biện Người cao tuổi của huyện, công tác bình đẳng giới.

            III. Thông tin cơ bản của huyện thuộc lĩnh vực Lao động - TBXH: (tính đến thời điểm 30/6/2012)

            1. Lao động - VL - Dạy nghề:

            Bắc Quang là huyện có dân số đông; số người trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 70% dân số của toàn huyện. Bắc Quang là một trong những thị trường lao động dồi dào nhất tỉnh. Tuy nhiên, trình độ lao động lại rất thấp và làm việc quen với các phong tục tập quán, do đó công tác tuyển dụng lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp và xuất khẩu lao động gặp rất nhiều khó khăn trong những năm qua.

            1.1. Công tác dạy nghề:

            Trung tâm Dạy nghề huyện Bắc Quang được thành lập năm 2006, đầu năm 2012 được UBND tỉnh Quyết định nâng lên thành Trường Trung cấp nghề. Công tác tuyển sinh học nghề luôn được trung tâm tổ chức nghiêm túc và thực hiện trên nhiều kênh như truyền thông đại chúng, thông qua các tổ chức, đoàn thể, chính trị xã hội... Trường tổ chức đào tạo thường xuyên 18 mã nghề sơ cấp và dạy nghề thường xuyên, thực hiện liên kết đào tạo nghề cao đẳng, mỗi năm đào tạo cho hơn 1.000 lao động.

            1.2. Công tác Lao động - việc làm:

            Mỗi năm thông qua các chương trình phát triển kinh tế xã hội, doanh nghiệp, HTX, kinh tế trang trại, các hộ kinh doanh, các cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn huyện tạo việc làm được cho trên 500 lao động. Thông qua các công ty, doanh nghiệp trong nước (như Công ty Canon Hà Nội, Công ty may Hải Phòng...) và vào làm tại các nhà hàng, dịch vụ, lao động phổ thông tạo việc làm cho trên 300 lao động. Ngoài ra UBND huyện tuyển dụng CC, VC cấp huyện, cấp xã mỗi năm theo chỉ tiêu giao, cũng đạt từ 50 người trở lên. Tổng số lao động giải quyết việc làm thông qua các hình thức trên hàng năm tạo việc làm mới cho hơn 1.000 lao động.

            2. Chính sách NCC với cách mạng:

            Là một huyện có đối tượng người có công lớn, toàn huyện có 381 thương binh, bệnh binh và người hưởng chế độ như thương binh; 214 gia đình liệt sỹ; 33 cán bộ tiền khởi nghĩa; 369 người bị nhiễm chất độc màu da cam;

            3. Xóa đói giảm nghèo:

            - Tổng số hộ toàn huyện tính đến 31/5/2012 là: 24.922 hộ

* Trong đó:

+ Hộ không nghèo: 21.094 hộ, chiếm tỷ lệ 84,64%.

+ Hộ Cận nghèo: 1.736 hộ, chiếm tỷ lệ 7,0%

+ Hộ nghèo: 2.089 hộ chiếm tỷ lệ 8,4% toàn huyện.

            4. Bảo trợ xã hội:

            Trợ cấp hàng tháng cho đối tượng BTXH theo Nghị định 67/CP và Quyết định số 3374/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Giang (tính đến 30/6/2012) là 2.653 đối tượng, bao gồm: người 80 tuổi là 1.233 người; BTXH là 1.420 người. 

            Thực hiện mua, cấp thẻ bảo hiểm y tế mới cho đối tượng là người dân tộc thiểu số, người nghèo(tính đến 30/6/2012) là 55.977 thẻ.

            Ngoài ra thực hiện các chính sách khác như hỗ trợ xóa nhà tạm, cứu đói giáp hạt, cứu trợ đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn cháy nhà...

            5. Bảo vệ và chăm sóc trẻ em:

            Thực hiện mua thẻ BHYT cho trẻ em. Trích từ nguồn Quỹ "Bảo trợ trẻ em" hàng năm để cứu trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 và ngày Tết trung thu (15/8 âm lịch).

            6. Phòng chống tệ nạn xã hội:

            Hàng năm phối hợp với Công an huyện và UBND các xã, thị trấn tiến hành thu gom đối tượng nghiện theo chỉ tiêu giao hàng năm của Sở Lao động - TBXH để người nghiện đi cai nghiện tập trung tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh.

           

 Thông tin về ban lãnh đạo, công chức cơ quan

 

          -. Hoàng Văn Phú - Trưởng phòng;            

          - Hà Thị Xuân - Phó Trưởng phòng;

          - Đỗ Thị Hà - Phó Trưởng phòng;

          - Bùi Thị Hồng Tuyết - CV;

          - Hoàng Thu Hằng - CV;

          - Nguyễn Thị Bích Ngọc - CV;

          - Nguyễn Thị Điện - CV;

          - Đặng Thị Phượng - CV.

 

                                  

                                     

bacquang.hagiang.gov.vn