Thứ hai, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2020

Xã Đồng Tâm

Xã Đồng Tâm

28/10/2015 15:40

 

 

 1. Đặc điểm tình hình

Xã Đồng Tâm nằm ở phía đông của tỉnh Hà Giang, cách trung tâm huyện lỵ Bắc Quang 30 km. Có ranh giới:

- Phía Đông giáp xã Đồng Tiến – huyện Bắc Quang – tỉnh Hà Giang.

- Phía Nam giáp xã Kim Ngọc - Việt Vinh - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang.

- Phía Tây giáp xã Tân Quang, Tân Thành - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang.

- Phía Bắc giáp xã Trung Thành huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang.

Toàn xã có 9 thôn bản, với tổng diện tích tự nhiên là 6.219,51 ha, trong đó đất nông nghiệp là 442 ha, đất lâm nghiệp là 3.480 ha, còn lại là đất khác.

 Là xã vùng II của huyện. Toàn xã có 9 thôn bản; Trong đó có 04 thôn vùng III, có 11 dân tộc, theo điều tra kinh tế hộ nghèo năm 2014 xã có 995 hộ với 4.805 khẩu. (trong đó hộ khá giàu có 130 hộ, 646 khẩu, chiếm 13,1%; hộ Trung bình 560 hộ, 2.736 khẩu, chiếm 56,3%;  hộ cận nghèo 152 hộ, 744 khẩu, chiếm 14,5%; Hộ nghèo 153 hộ, 679 khẩu chiếm 15,4%).

Xã có 05 trường học, trong đó có 02 trường Mầm Non, 02 trường Tiểu học, 01 trường THCS, và 01 Trạm y tế, 01 điểm Bưu điện văn hóa xã.

Là một xã thuần nông, trình độ dân trí còn thấp so với mặt bằng chung của huyện; một số bộ phận người dân thiếu ý thức phấn đấu vươn lên trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, còn có tư tưởng trông chờ, ỉ lại vào sự đầu tư của nhà nước, chưa chủ động trong việc ứng dụng khoa học ký thuật vào sản xuất một số thủ tục còn lạc hậu chưa xóa bỏ được hoàn toàn.

2. Một số thành tựu đạt được đó là; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển và từng bước tăng trưởng: sản xuất nông lâm nghiệp cơ bản ổn định, việc ứng dụng các tiến bộ vào sản xuất nông nghiệp đã làm tăng năng xuất, sản lượng cây trồng; chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn văn hoá tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới triển khai đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả nhất định; chợ trung tâm xã duy trì, nền giáo dục phát triển và đạt được nhiều thành tích, thực hiện tốt công tác vận động con em trong độ tuổi đến trường tại các cấp học, chất lượng chuyển lớp, chuyển cấp đạt khá; công tác xây dựng Trạm y tế đạt chuẩn, trường chuẩn quốc gia được phối hợp thực hiện tốt; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được duy trì; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương, đời sống văn hoá, tinh thần trong nhân dân ngày một nâng cao, bản sắc dân tộc được giữ gìn và phát huy; quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững, nội bộ Đảng, Chính quyền đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh chỉ đạo, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TT

Họ Tên

Chức vụ, chức danh đang đảm nhận

Số điện thoại

1

Hoàng Văn phú

Bí thư Đảng uỷ

01275817284

2

Nông Nguyên ngôn

Phó bí thư Chủ tịch HĐND

01692390692

3

Đinh Văn Hịu

Phó Chủ tịch HĐND

0942432364

4

Bàn Văn Bình

Chủ tịch UBND

0974756979

5

Đinh Quang Hưng

Phó chủ tịch UBND

01275200948

6

Nguyễn Thị Phượng

Chủ tịch MTTQ

01275200140

7

Nguyễn Thị Uyên

Bí thư Đoàn

01664333513

8

Giàng Thị Hoa

Chủ tịch Hội LHPN

 

9

Nông Quỳnh Sơn

Chủ tịch Hội ND

 

10

Bế Mạnh Thắng

Chủ tịch hội CCB

 

11

Phạm Hồng Thái

Chỉ huy trưởng Quân sự

 

12

Mai Quốc Hương

Chỉ huy phó quân sự

 

13

Triệu Giàu Lìn

Trưởng Công an

 

14

Linh Văn Định

Văn phòng Thống kê

01657457180

15

Nguyễn Thị Ban

Văn phòng Đảng uỷ

 

16

Đinh Văn Hùng

Phó công an

 

17

Trần Văn Trung

Tài chính-Kế toán

 

18

Sằm Thị Hoàn

Tư pháp - Hộ tịch

 

19

Linh Thị Thúy

Văn hoá - Xã Hội

 

20

Lê Thị Hòa

Lao động TBXH

 

21

Trần Thị Hảo

Địa chính-NNXDMT

 

22

Lý Văn Kỳ

Địa chính-NNXDMT

 

bacquang.hagiang.gov.vn