Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Xã Thượng Bình

Xã Thượng Bình

01/07/2015 14:44

 

 Thông tin chung

Trụ sở: Thôn Nặm Pạu – xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang – tỉnh Hà Giang.

Thượng Bình là xã đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Quang, cách trung tâm huyện là 38km, có ranh giới tiếp giáp như sau:

- Phía đông: giáp xã Hữu Sản

- Phía tây: giáp xã Kim Ngọc

- Phía nam: giáp xã Bằng Hành

- Phía bắc: giáp xã Đồng Tiến.

Điều kiện tự nhiên

Địa hình bị chia cắt giữa các thôn, các nhóm dân cư với nhau bởi các ngon đồi, núi. Đường giao thông, liên xóm 100% là đường đất, đi lại hết sức khó khăn. Đất đai tương đối màu mỡ thích hợp cho trồng cây công nghiệp và chăn nuôi đại gia súc, diện tích đất nông nghiệp ít.

Tổng diện tích toàn xã là 4.374 ha, tổng số hộ: 371 hộ = 1875 khẩu (tính đến tháng 6/2012), toàn xã có 7 dân tộc là: Mông, Dao, Tày, Giáy, Pà thẻn, Nùng, Kinh)

Thành tích nổi bật của xã

Về kinh tế: tốc độ tăng trưởng đạt: đạt 16.4% năm, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 8.310 triệu đồng, giá  trị ngành công nghiệp – thương mại đạt 13%, thu nhập bình quân đạt 4,8 triệu đồng/người/năm.

Lĩnh vực Văn hóa-Xã hội: tỷ lệ trẻ từ 3-5 tuổi đi mẫu giáo đạt 97%, trẻ từ  5 tuổi đi mẫu giáo đạt 99%, học sinh từ 6-14 tuổi đến trường đạt 99,2%, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99%.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,4%.

Tổng số nghèo còn 156 hộ (2011)

 

Thông tin lãnh đạo xã

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH LÃNH ĐẠO

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Phàn Sành Phú

Bí thư Đảng uỷ

0945.696.737

0973.142.666

2

Thào A Nú

Phó Bí thư Đảng uỷ

Chủ tịch HĐND

0988.942.860

0944.721.258

3

Bàn Văn Minh

Chủ tịch UBND

01662.742.563

0946.437.599

4

Ma Văn Độ

Phó Chủ tịch HĐND

01695.799.953

5

Nguyễn Văn Cơ

Phó Chủ tịch UBND

01645.870.217

01234.448.569

 

bacquang.hagiang.gov.vn