Thống kê truy cập

Tin địa phương

Đảng bộ xã Việt Vinh tổ chức hội nghị BCH lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025

11/10/2021 10:40 8500 lượt xem

Đảng bộ xã Việt Vinh tổ chức hội nghị BCH lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Toàn cảnh Hội Nghị

Ngày 11/10, Đảng bộ xã Việt Vinh tổ chức hội nghị BCH lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ trì hội nghị đồng chí Hoàng Quang Hùng Bí thư Đảng ủy xã, tham dự có các đồng chí ủy viên BCH, cán bộ, công chức, Bí thư các chi bộ.

          Hội nghị đã nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

          Trong 9 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo UBND xã, chi bộ các thôn triển khai thực hiện Nghị quyết số 148-NQ/ĐU, ngày 27-12-2020 về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021; kết quả trong 45 chỉ tiêu, đến nay có 15 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết; có 9 chỉ tiêu đạt từ 70% trở lên; 4 chỉ tiêu đạt từ 50 đến dưới 70%; có 3 chỉ tiêu đạt dưới 50%; 17 chỉ tiêu đánh giá cả năm.

Ủy ban nhân dân xã cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND các cấp trong chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác chỉ đạo cải cách hành chính, nâng cao chất lượng trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức. Tổ chức hội nghị quân dân chính, giao chỉ tiêu kế hoạch, ký giao ước thị đua 12/12 thôn bản. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh năm 2021. Duy trì chế độ tiếp công dân, chỉ đạo tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của người dân tại bộ phận hành chính một cửa. Chỉ đạo kiện toàn các chức danh hoạt động không chuyên trách của thôn và tổ chức hội nghị bầu trưởng thôn, tập trung chỉ đạo phòng chống dịch covit-19 và dịch tả lợn châu phi tái phát.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Hoàng Quang Hùng nhấn mạnh, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm UBND xã cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Tập chỉ đạo các chi bộ, cán bộ, công chức tiếp tục kiểm tra, rà soát và hoàn hiện các hộ gia đình có công, hộ nghèo, hộ cựu chiến binh nghèo khó khăn về nhà ở năm 2021. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, đôn đốc thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn trong công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; giảm nghèo bền vững và duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Lục Văn Thắng

Tin khác