Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Điểm đến du lịch

Huyện Bắc Quang với những tiềm năng và thế mạnh trong phát triển du lịch gắn với văn hóa

(04/01/2021 14:32)

Trong những năm qua, huyện Bắc Quang đã chú trọng đến công tác phát triển lĩnh vực du lịch. Căn cứ đặc điểm, tình hình chung của huyện, các cấp ủy, chính quyền huyện đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển du lịch của huyện là gắn với văn hóa, bên cạnh đó tập trung khai thác giá trị các danh lam thắng cảnh, di tích đã được các cấp có thẩm quyền công nhận.

Khu du lịch Thiên Sơn tiềm năng và phát triển.

(18/12/2016 13:34)

Tân Sơn là thôn trung tâm, là vùng lõi trong việc phát triển khu du lịch Thiên Sơn (thị trấn Việt Quang) - đây là địa danh có vùng đất được đánh giá là "địa linh". Phát triển khu du lịch Thiên Sơn là việc phát triển văn hóa tâm linh gắn với văn hóa bản địa và sinh thái giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030.

<< >>