Thống kê truy cập

Cải cách hành chính

Thủ tục hành chính của lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, xã

07/06/2021 07:41 57 lượt xem

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 787/QĐ-UBND, về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang có hiệu lực từ ngày 23/4/2021, trong đó:

 1. Có 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện về Quy hoạch xây dựng, kiến trúc, gồm:

1. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.

2. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.

3. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

2. Cấp xã có 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc:

Cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Tất cả các thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện, xã theo quy định.

                                                                                    Lê Thị Hồng Lam 

 

 


Tin khác