Chủ nhật, Ngày 30 Tháng 3 Năm 2020

Thông tin tuyên truyền

Gửi Email In trang Lưu
Cơ quan chức năng có thẩm quyền trả lời ý kiến của cử tri

04/09/2019 08:39

Tại một số cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang và Tổ đại biểu HDND tỉnh Hà Giang đơn vị huyện Bắc Quang, cử tri đã kiến nghị một số nội dung có liên quan đến ngành giáo dục và đào tạo, sau đây là ý kiến kiến nghị cử tri đã được cơ quan có thẩm quyền trả lời:

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đơn vị huyện Bắc Quang tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri tại xã Vô Điếm.

(1) Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, bổ sung đối tượng được hưởng chính sách (theo khoản 4, Điều 7, Chương III của Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày dạy 02 buổỉ/ngày hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lóp mẫu giảo ghép từ hai độ tuổi trở lên tại trường chính và nhân viên nấu ăn tại các địa bàn mà trẻ được hỗ trợ ăn trưa ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Vì chỉ quy định chính sách nêu trên đối với giáo viên mầm non ở các điểm lẻ, điểm trường là chưa phù hợp.

Vấn đề trên đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lòi như sau: “Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 cửa Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên mầm non trực tiếp dạy 02 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở các điểm lẻ hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người dân tộc thiểu số tại các điểm lẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nhằm động viên, khuyến khích các giáo viên dạy tại các điểm lẻ, điếm trường vượt qua khó khăn về điều kiện địa hình, cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Giáo viên dạy điểm trường chính ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn và nhân viên nấu ăn tại các địa bàn mà trẻ được hỗ trợ ăn trưa không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định. Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Hà Giang và sẽ báo cáo với cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”.

(2) Theo quy định hiện hành, có những khoản tiền nào Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu?.

Vấn đề trên được trả lời như sau: “Theo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, có bảy khoản tiền Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu, gồm: Bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh nhà trường; Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ. Sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh. Việc quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến. Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang – đơn vị huyện Bắc Quang trận trọng thông báo tới các bậc cử tri được biết và giám sát quá trình tổ chức thực hiện./.

C.T.V

Tin khác

Cử tri xã Việt Hồng (Bắc Quang) tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm ưu tiên nguồn vốn đầu tư tu sửa, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Việt Quang đi xã Việt Hồng do đã xuống cấp trầm trọng (21/08/2019 09:22)

Bảo hiểm xã hội Bắc Quang triển khai công tác rà soát, xử lý thông tin người tham gia BHXH, BHYT (26/06/2019 14:41)

Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam (17/06/2019 09:49)

Huyện Bắc Quang hội nghị báo cáo viên 6 tháng đầu năm 2019 (13/06/2019 10:50)

Trường Tiểu học Kim Ngọc tuyên truyền Luật giao thông (01/06/2019 05:30)

Một số kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 (25/05/2019 10:36)

Kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Quang (23/05/2019 14:08)

Cách ngăn ngừa và phòng chống lây lan dịch tả lợn Châu Phi (23/05/2019 09:11)

Hiệu quả từ Mô hình nuôi Giun quế của phụ nữ xã Quang Minh (16/05/2019 20:43)

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng cho cách mạng Việt Nam (16/05/2019 20:22)

xem tiếp