Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gửi Email In trang Lưu
Đảng bộ huyện Bắc Quang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

04/12/2020 07:30

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ xã Tân Lập.

           Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Bắc Quang đã bổ sung việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào chương trình làm việc toàn khóa và các kế hoạch, chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện các nghị quyết của BCH Đảng bộ khóa XXII. Chỉ đạo các tố chức cơ sở đảng trực thuộc tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Việc gắn những nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện các nghị quyết của Đảng được triển khai với một số nội dung quan trọng, như: nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đưa việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ cơ sở chức đảng; xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đề cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ Nhân dân; thực hiện phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trách nhiệm, đổi mới phong cách, tác phong công tác, tận tụy, trách nhiệm với Nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Công tác tuyên truyền trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện cụ thể và từng đối tượng, cơ quan, đơn vị, như: Thực hiện lồng ghép với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương, các phong trào thi đua yêu nước, các hội thi, hội diễn văn nghệ (sân khấu hóa), tọa đàm. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan; trong hệ thống giáo dục và các lớp đào tạo, bôi dưỡng cán bộ trong hệ thông chính trị của huyện; Tuyên truyền trực quan sinh động: sử dụng pano, áp phích, các bài viết về tấm gương, đạo đức của Bác vào tủ sách của các trường học và thôn, tổ dân phố...; Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang Thông tin điện tử của huyện, Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn;  đăng tải các nội dung, tài liệu về những tấm gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, người dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, truy cập, nghiên cứu. Các cơ quan khối tuyên truyền của huyện thường xuyên tăng thời lượng và nâng cao chất lượng chuyên mục tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phản ảnh các hoạt động ở cơ sở, các bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ và những tấm gương “người tốt”, “việc tốt”, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.

Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Quang đã xác định một số nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là: người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, đảng viên phải thật sự nói đi đôi với làm, trung thực, trách nhiệm; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; thường xuyên thực hành phong cách làm việc, phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương như tấm gương của Bác Hồ; thi đua, sáng tạo, hướng tới hoàn thành 3 lĩnh vực đột phá của huyện (đột phá trong lĩnh vực Nông, lâm nghiệp; đột phá trong quản lý và phát triển đô thị; đột phá trong xây dựng hệ thống chính trị); người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp và mọi cán bộ, đảng viên phải thực sự nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước; cấp ủy các cấp phải chỉ đạo kiên quyết, kiên trì, chặt chẽ, thường xuyên để đạt kết quả thiết thực; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên nêu cao ý thức nói đi đôi với làm; các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia khởi nghiệp.

Các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo điều kiện thực tế để cụ thể hóa nội dung đột phá phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị mình, như: Thực hiện nghiêm quy định, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; nâng cao đạo đức công vụ; tích cực đấu tranh với các hành vi tiêu cực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bệnh thành tích. Thực hiện tốt cải cách hành chính; đổi mới phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

                                                                                                   C.T.V

Tin khác

Một số kết quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Bắc Quang năm 2020 (20/11/2020 16:36)

Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc (11/11/2020 14:14)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính nhân văn trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng (02/07/2020 14:58)

CĐCS Trường Tiểu học Liên Hiệp tổ chức Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" lần thứ I, năm học 2019 - 2020 (20/05/2020 15:51)

Tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận (20/05/2020 09:40)

Một số nội dung chủ yếu về đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh (18/05/2020 13:55)

Hội nghị trực tuyến sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của bộ Chính trị và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/05/2020 07:48)

Giá trị bền vững, sức trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc Việt Nam (12/05/2020 14:24)

Học Bác Hồ ở việc nói đi đôi với làm (13/02/2020 14:11)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (21/08/2019 09:37)

xem tiếp