Thứ năm, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2021

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Gửi Email In trang Lưu
Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp huyện Bắc Quang làm tốt công tác vận động Nhân dân thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với công tác “đền ơn đáp nghĩa”

16/02/2021 22:28

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp, trong năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp huyện Bắc Quang đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với công tác “đền ơn đáp nghĩa”.

Lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Quang và xã Việt Hồng bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở.

 

Nhờ có sự vào cuộc và phối hợp đồng bộ, hiệu quả của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, việc xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá được cấp uỷ, chính quyền và Ban chỉ đạo "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" từ huyện đến cơ sở quan tâm chú trọng. Các thiết chế văn hoá ngày càng được quan tâm đầu tư, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, cán bộ văn hoá ngày càng được nâng cao. Năm 2020, các cơ sở tổ chức cho 236/236 thôn, tổ dân phố và 100% gia đình đăng ký, cam kết xây dựng, đạt thôn văn hoá, gia đình văn hoá. Thông qua dịp kỷ niệm các ngày lễ, tết các sự kiện trọng đại đất nước và của địa phương, ngày hội đại đoàn kết các dân tộc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, nâng cao dân trí, thể chất và đời sống tinh thần phong phú cho nhân dân, các hoạt động văn nghệ, thể thao đã thành phong trào rộng khắp.

Đặc biệt, việc phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn đã trở thành phong trào hàng năm trên địa bàn toàn huyện, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên thường xuyên thăm hỏi, động viên các gia đình bị tai nạn, rủi ro, hoạn nạn, như: Đối với cấp huyện hồ trợ trực tiếp cho 10 trường hợp với số tiền 20.000.000đ tại các xã: Bằng Hành, Hữu Sản, Vĩnh Phúc, Đồng Yên, Hùng An, Quang Minh, Kim Ngọc. Tính đến 15/11/2020 tiếp nhận của các tập thể, cá nhân ủng hộ miền Trung được 338.002.000đ; xây dựng quỹ “Vì người nghèo” 75.291.000; MTTQ tỉnh chuyển 17 nhà 1.020.000.000đ; Hội thiện nguyện Hương sen Hà nội 02 nhà 120.000.000đ; các nhà thiện nguyện của huyện Bắc Quang được 06 nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo, hộ bị thiên tai, hoả hoạn (60 triệu/nhà).

Cùng với đó, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp còn phối hợp với các ngành các tổ chức hướng dẫn các xã, thị trấn vận động đưa trẻ trong độ tuổi đến trường năm học 2020 - 2021 đạt 100 % sự nghiệp giáo dục và đào tạo được quan tâm và chú trọng, cơ sở hạ tầng được đầu tư phù hợp, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên không ngừng được chuẩn hoá, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới. Tiếp tục thực hiện duy trì Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế, làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, Thực hiện tốt chế độ chính sách về BHXH, BHYT cho người lao động. Duy trì và phát huy hiệu quả của 338 giường bệnh phục vụ tốt cho công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Duy trì 23/23 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Công tác phòng chống Covid-19 được đẩy mạnh. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phối hợp với các ngành, các tổ chức thành viên thường xuyên đôn đổc, kiểm tra, giám sát, động viên cán bộ đoàn viên, hội viên và các hộ gia đình nâng cao ý thức của mỗi người dân chủ động, tự giác phòng chống dịch bệnh có hiệu quả theo phương châm “Tự phòng, tự tránh”; nghiêm chỉnh cấp hành việc khai báo y tê, kiêm tra sàng lọc y tế theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dich các câp; ra lời kêu gọi vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ - chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm trong, ngoài huyện, tỉnh tham gia đóng góp bằng tiền và hiện vật để ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn huyện, kêt quả tiếp nhận 128 tập thể, cá nhân với số tiền tiếp nhận 641.772.700 đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19./.

                                                                                      C.T.V

Tin khác

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Quang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (05/02/2021 14:51)

HỘI LHPN HUYỆN BẮC QUANG TỔ CHỨC ĐOÀN ĐI THĂM VÀ CHÚC TẾT ĐỒN BIÊN PHÒNG PHÓ BẢNG, HUYỆN ĐỒNG VĂN NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU NĂM 2021 (03/02/2021 20:39)

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Quang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (03/02/2021 08:19)

Đồng chí Lục Minh Thắng - Chủ tịch Ủy ban MTTQVH huyện Bắc Quang thăm và tặng quà tết tại cơ sở (03/02/2021 08:14)

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/HU, ngày 18/01/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tiếp tục thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tình hình mới” (03/02/2021 07:40)

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Bắc Quang nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan Nhà nước nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương (02/02/2021 13:46)

Kết quả thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTQ ngày 05 tháng 11 năm 2011 về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cấp xã, thị trấn". (29/01/2021 08:12)

Một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công đoàn các cấp trong năm 2021 và những năm tiếp theo (21/01/2021 16:26)

Ấm áp Chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” tại huyện Bắc Quang (21/01/2021 16:14)

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng các cấp (18/01/2021 07:33)

xem tiếp