Thống kê truy cập

Xúc tiến, quảng bá sản phẩm Cam huyện Bắc Quang

Các biện pháp nâng cao chất lượng cam sành Hà Giang

20/03/2021 08:39 65 lượt xem

Một trong những giải pháp quan trọng dể nâng cao hiệu quả trong sản xuất cam của huyện là triển khai cam rải vụ đối với diện tích già cỗi, cho năng suất và chất lượng thấp.

 

Trong những năm gần đây, cùng với nhiều chính sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, huyện đã hỗ trợ rất nhiều cho người trồng cam nâng cao giá trị sản phẩm cam. Tuy nhiên, qua thời gian một số diện tích cam đã có biểu hiện suy thoái, giảm năng suất, không mang lại giá trị mong muốn cho người nông dân. Nhằm khắc phục hạn chế đó, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, trong năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai thực hiện Mô hình Cải tạo thay thế vườn cam già cỗi, kém hiệu quả để phục vụ công tác rải vụ cam thuộc Hợp phần 3 - Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Giang (WB7);

Qua thực tế và làm việc, đồng chí Phạm Thị Thoa, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cùng các ngành chuyên môn của huyện đã tuyên truyền, định hướng cũng như giới thiệu về chương trình tới các hộ trồng cam, tập trung vào các giải pháp khắc phục nhược điểm hạn chế trong khâu sản xuất thâm canh cam như: Hướng dẫn người trồng cam cải tạo đất trồng theo hướng bổ sung hàm lượng dinh dưỡng, hàm lượng mùn, độ PH cho đất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cam quả; sử dụng nhiều loại giống cam nhằm rải vụ thu hoạch, giảm áp lực mùa vụ, kéo dài thời gian thu hoạch; khuyến khích người trồng cam sản xuất hữu cơ theo định hướng thị trường, thân thiện với môi trường. Sử dụng hiệu quả đất đai nông nghiệp, nguồn nước tưới, cơ sở hạ tầng đồng ruộng và bảo vệ môi trường sinh thái. Nâng cao giá trị và chất lượng nông sản thông qua việc sử dụng giống, biện pháp kỹ thuật canh tác, bảo quản gắn với trường tiêu thụ ổn định, có cơ hội mở rộng sản xuất, phát triển bền vững.

Việc quan tâm sâu sát, đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với thực tiễn sản xuất cam của huyện, tỉnh thể hiện rõ sự gắn bó, đồng hành giữa nhà quản lý với người sản xuất trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững cây cam sành tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025.

                                                                     Lương Ngọc Kỳ

 

 

 

 


Tin khác