Thống kê truy cập

Chính trị

Hội nghị tổng kết các Ban Xây dựng đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện

07/01/2022 17:28 8627 lượt xem

Chiều 7/1, Huyện ủy Bắc Quang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện năm 2021; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí Hà Việt Hưng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Lương Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đồng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có tập thể BTV Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; Bí thư các Đảng ủy trực thuộc, cán bộ văn phòng Đảng ủy, Tuyên giáo, Dân vận 23 xã, thị trấn.

Description: F:\ĐIỆN TỬ\hinghtngktccbanxydngngnm2021\toàn cảnh Hội nghị.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2021, các Ban xây dựng Đảng của huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu cho cấp ủy để lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện; tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu nhiệm vụ năm 2021. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội các cấp, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, phát huy tính dân chủ gắn với giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng. Phối hợp tuyên truyền, truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác chỉ đạo gắn với công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên, kịp thời; Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện trọng tâm, sát thực tế cơ sở.

Description: F:\ĐIỆN TỬ\hinghtngktccbanxydngngnm2021\Bí thư Huyện ủy phát biểu chủ trì Hội nghị.jpg

Đ/c: Hà Việt Hưng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế, bàn giải pháp triển khai năm 2022, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thi đua hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng các cấp về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đề ra. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xã nông thôn mới nâng cao; Tiếp tục đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2022. Giải quyết kịp thời đúng quy định các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của đảng viên và công dân, không để phát sinh điểm nóng, các vụ việc phức tạp về khiếu nại, tố cáo; Nâng cao hiệu quả của mô hình “Tổ Dân vận” ở thôn, tổ dân phố; mô hình "Dân vận khéo" trên địa bàn. Thực hiện nghiêm, quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Tin, ảnh: Chí Cường - Trung tâm VHTT và DL

Tin khác