Thống kê truy cập

Văn hóa - Xã hội

Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh hỗ trợ cây giống cải tạo vườn tạp tại xã Thượng Bình

03/06/2021 10:32 80 lượt xem

Sáng ngày 2.6.2021, UB MTTQVN tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ cây giống cho 02 hộ gia đình nghèo tại thôn Bản Bun, xã Thượng Bình cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế, tham gia ó cấp ủy Đảng, chính quyền và BQL thôn Bản Bun.

Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh hỗ trợ cây giống cải tạo vườn tạp tại xã Thượng Bình

 

 Qua rà soát, xã Thượng Bình đã chọn hộ gia đình ông Kháng Seo Dùng, Ly Sa Xì - là 02 hộ nghèo ở thôn Bản Bun để phát động cải tạo vườn tạp, gia đình ông  Kháng Seo Dùng có 2000 m2 và gia đình ông Ly Sa Xì có 6ha đất vườn trồng keo, đất vườn tạp kém hiệu quả, thực hiện cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững là cần thiết. Nhằm tạo khí thế, động lực mạnh mẽ trong nhân dân. Mặt trận tổ quốc tỉnh Hà Giang đã phối hợp với  Cấp ủy – chính quyền xã Thượng Bình đã phát động toàn cán bộ công chức, viên chức và nhân dân thôn Bản Bun ra quân lao động tại 02 hộ gia đình nói trên. Trước mắt, Mặt trận Tổ Quốc Việt nam tỉnh Hà Giang hỗ trợ 1.000 cây quế, 30 cây mận, 06 cây soài và hạt giống rau cho 02 hộ trồng để phát triển kinh tế gia đình.

Tại buổi ra quân cải tạo vườn tạp, đồng chí Triệu Quốc Lương, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang mong rằng sau cải tạo vườn tạp, xã Thượng Bình tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân, các thôn tập trung rà soát, lựa chọn các hộ gia đình khó khăn về cây con giống để tiếp tục triển khai thực hiện trên địa bàn. Đồng thời, cấp ủy – chính quyền xã Thượng Bình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương cải tạo vườn tạp, tạo ra nhiều vườn mẫu nhằm nâng cao thu nhập cho người dân./.

                                                                         Hoàng Khá

 


Tin khác