Thống kê truy cập

Bầu cử QH và HĐND các cấp

Xã Quang Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

18/06/2021 14:15 66 lượt xem

Ngày 17/6/2021 tại Hội trường UBND xã, Ủy ban bầu cử xã Quang Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mời dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã - Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử xã; Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã; thành viên Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, thành viên các Tiểu ban bầu cử xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng 20 tổ bầu cử; các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Khánh Dư - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã; đồng chí Vũ Thị Quỳnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch HĐND xã - Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử xã ; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quang Minh - Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử xã đồng chủ trì Hội nghị.

Xã Quang Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

Tại Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, địa bàn xã Quang Minh gồm 07 đơn vị bầu cử, 20 khu vực bỏ phiếu với 20 Tổ bầu cử tại 20 thôn với số cử tri tham gia bầu cử là 6.719/6.719 cử tri đạt 100% số cử tri đi bầu cử. Về công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, đài truyền thanh không dây và loa lưu động được tăng thời lượng phát sóng, tiếp sóng của Trung ương, của tỉnh, của huyện và của xã tại các thôn và tuyên truyền tại các buổi họp chợ, lưu động tại 20/20 thôn. Xây dựng, lắp đặt 09 Pano, 3 khẩu hiệu khổ lớn, trên 51 băng zôn dọc các tuyến đường trung tâm xã, các cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa các thôn và cờ dây các loại…05 thôn dọc tuyến đường Quang Minh - Vô Điếm xây dựng cổng trào thôn văn hóa, xây dựng cổng thôn văn hóa, cổng chợ trung tâm xã với kinh phí trên 200 triệu đồng làm công trình chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thành công tốt đẹp vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.

Tại Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thành Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử xã Quang Minh đã biểu dương những kết quả và những thành tích, công lao, đóng góp của các tập thể, cá nhân trong công tác bầu cử, đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu xót trong công tác bầu cử để thực hiện tốt hơn trong việc phối hợp triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Cũng tại Hội nghị đã tổ chức biểu dương và trao tặng khen thưởng cho 01 tập thể, 01 cá nhân vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen, 02 tập thể và 06 cá nhân được UBND huyện tặng Giấy khen, 12 tập thể và 55 cá nhân là thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử xã và Tổ trưởng, thành viên Tổ bầu cử các thôn trên địa bàn xã./.

Xã Quang Minh

Tin khác