Thứ ba, Ngày 18 Tháng 2 Năm 2020

Công khai ngân sách

Báo cáo thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước năm 2018 (31-1-2018)

28/05/2018 17:01

UBND huyện Bắc Quang công khai thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước năm 2018 (Thực hiện đến ngày 31-1-2018) 

Nội dung chi tiết xem tại đây!