Chủ nhật, Ngày 30 Tháng 3 Năm 2020

Công khai ngân sách

Gửi Email In trang Lưu
Báo cáo thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước năm 2018 (15-5-2018)

28/05/2018 17:10

 UBND huyện Bắc Quang công khai thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước năm 2018 (Thực hiện đến ngày 15-5-2018) 

Nội dung chi tiết xem tại đây!

Tin khác

Báo cáo thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước năm 2018 (13-4-2018) (28/05/2018 17:09)

Báo cáo thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước năm 2018 (31-3-2018) (28/05/2018 17:09)

Báo cáo thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước năm 2018 (28-2-2018) (28/05/2018 17:08)

Báo cáo thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước năm 2018 (31-1-2018) (28/05/2018 17:01)

xem tiếp